ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แบบเบี้ยคงที่ AIA Health Happy UDR (Unit Linked)

AIA Health Happy UDR ประกันสุขภาพแบบเบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง

AIA Health Happy - UDR
เหมา เบิ้ล คุ้ม (ยูนิต ลิงค์)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ UDR

แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย เบี้ยคงที่ 
5ล้านบาท / 15ล้านบาท / 25ล้านบาท

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุที่รับทำประกัน: อายุ 15วัน - 75 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง: ถึงอายุ 85 ปี
 • คุ้มครองตามมาตรฐาน New Health Standard คปภ.
 • เป็นสัญญาเพิ่มเติมเบี้ยคงที่แบบ UDR ต้องซื้อแนบสัญญาหลัก AIA Ife Issara Plus (Unit Linked) เท่านั้น
  รายละเอียด AIA Life Issara Plus (Unit Linked)...คลิก

 

จุดเด่น เบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง


แผนนี้เหมาะกับใคร?

ผู้ที่ต้องการ...
 1. ส่งเบี้ยประกัน 15 - 25 ปี คุ้มครองสุขภาพ ถึงอายุ 85 ปี
 2. แผนประกันสุขภาพที่คุ้มค่า และ เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
 3. ความสะดวกในอนาคต เพราะไม่ต้องมาส่งเบี้ยแล้ว
 4. ลงทุน ส่งเบี้ยสูงกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อความคุ้มค่าสูงสุด
 5. ส่วนลดค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ (COR) ในระยะยาว
  

ตัวอย่างแผน เบี้ยงคงที่
   AIA Health Happy - UDR
   แผนค่ารักษา 5 ล้านบาท ต่อปี

สัญญาหลัก AIA Issara Plus (Unit Linked)
สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR แผน 5 ล้านบาท
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกัน ณ วันที่ทำประกัน
**สามารถปรับเปลี่ยน ทุนประกัน และระยะเวลาส่งเบี้ยได้...คลิก

ตัวอย่าง เพศ และ อายุเพศชาย อายุ 35 ปี
AIA Health Happy UDR - แผน 5 ล้าน
เพศหญิง อายุ 35 ปี
AIA Health Happy UDR - แผน 5 ล้าน
กรณี วางแผนส่งเบี้ยแพ็คเกจ 1
แพ็คเกจ 2
แพ็คเกจ 3
แพ็คเกจ 1
แพ็คเกจ 2
แพ็คเกจ 3
ทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD)
ที่แนะนำ (สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้)
1,000,0002,000,0004,000,0001,000,0002,000,0004,000,000 
อายุ 55 ปี ปรับลดทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD) เป็นขั้นต่ำ
100,000200,000400,000100,000200,000400,000 
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่      1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล AIA Health Happy UDR แผน 5 ล้านบาท จนถึงอายุ 85 ปี...คลิก
      2. สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามมูลค่า ณ ปีที่ต้องการ
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตผลประโยชน์กรทุนประกันชีวิต + มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่เสียชีวิต
เบี้ยประกันต่อปี (เบี้ยคงที่)
 68,00088,000128,00070,00090,000130,000
ระยะเวลาส่งเบี้ยที่แนะนำ25 ปี25 ปี20 ปี25 ปี25 ปี20 ปี
เบี้ยประกันตลอดสัญญา
1,700,0002,200,000 2,560,0001,750,0002,250,0002,600,000 
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 201,130,0001,570,0002,460,0001,170,0001,690,0002,730,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 301,740,0002,560,0003,290,0001,820,0002,780,0003,760,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 85 ปี600,0002,550,0004,030,000760,0003,120,0005,830,000
เทียบเบี้ย AIA Health Happy 5 ล้าน
แบบจ่ายทิ้ง ตั้งแต่ อายุ 31 - 85 ปี
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
3,814,800...รายละเอียดคลิก
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา 
3,977,330...รายละเอียดคลิก
แผน Health Happy - UDR
คุ้มค่ากว่า Health Happy แบบจ่ายทิ้ง
(ส่วนต่างเบี้ยตลอดสัญญา + มูลค่ากรมธรรม์)
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
2,714,800
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
2,652,100
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
2,422,100
เบี้ย UDR คุ้มกว่า 
3,243,100
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
3,283,100 
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
2,673,100 
*มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันทั้งหมด กรณีผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ต่อปี
ผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย บลจ. เอไอเอ จึงไม่ใช่เป็นการการันตีผลตอบแทน
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20
・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี
  

ตัวอย่างแผน เบี้ยงคงที่
   AIA Health Happy - UDR
   แผนค่ารักษา 15 ล้านบาท ต่อปี

สัญญาหลัก AIA Issara Plus (Unit Linked)
สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR แผน0 15 ล้านบาท
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกัน ณ วันที่ทำประกัน
**สามารถปรับเปลี่ยน ทุนประกัน และระยะเวลาส่งเบี้ยได้...คลิก

ตัวอย่าง เพศ และ อายุเพศชาย อายุ 35 ปี
AIA Health Happy UDR - แผน 15 ล้าน
เพศหญิง อายุ 35 ปี
AIA Health Happy UDR - แผน 15 ล้าน
กรณี วางแผนส่งเบี้ยแพ็คเกจ 1
แพ็คเกจ 2
แพ็คเกจ 3
แพ็คเกจ 1
แพ็คเกจ 2
แพ็คเกจ 3
ทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD)
ที่แนะนำ (สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้)
2,000,0004,000,0008,000,0002,000,0005,000,0008,000,000 
อายุ 55 ปี ปรับลดทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD) เป็นขั้นต่ำ
200,000400,000800,000200,000500,000800,000 
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่      1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล AIA Health Happy UDR แผน 15 ล้านบาท จนถึงอายุ 85 ปี...คลิก
      2. สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามมูลค่า ณ ปีที่ต้องการ
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตผลประโยชน์กรทุนประกันชีวิต + มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่เสียชีวิต
เบี้ยประกันต่อปี (เบี้ยคงที่)
110,000150,000230,000115,000150,000230,000
ระยะเวลาส่งเบี้ยที่แนะนำ25 ปี20 ปี15 ปี25 ปี20 ปี15 ปี
เบี้ยประกันตลอดสัญญา
2,750,0003,000,000 3,450,0002,875,0003,000,0003,450,000 
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 201,860,0002,740,0003,210,0002,010,0002,910,0003,700,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 302,930,0003,500,0004,180,0003,210,0003,790,0004,990,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 85 ปี1,790,0002,850,0003,750,0002,530,0003,720,0006,830,000
เทียบเบี้ย AIA Health Happy 5 ล้าน
แบบจ่ายทิ้ง ตั้งแต่ อายุ 31 - 85 ปี
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
5,167,500...รายละเอียดคลิก
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา 
5,361,600...รายละเอียดคลิก
แผน Health Happy - UDR
คุ้มค่ากว่า Health Happy แบบจ่ายทิ้ง

(ส่วนต่างเบี้ยตลอดสัญญา + มูลค่ากรมธรรม์)
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
2,632,100
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
5,017,500
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
5,467,500
เบี้ย UDR คุ้มกว่า 
5,016,600
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
6,081,600 
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
8,741,600 
*มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันทั้งหมด กรณีผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ต่อปี
ผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย บลจ. เอไอเอ จึงไม่ใช่เป็นการการันตีผลตอบแทน
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20
・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี

ตัวอย่างแผน เบี้ยงคงที่
   AIA Health Happy - UDR
   แผนค่ารักษา 25 ล้านบาท ต่อปี

สัญญาหลัก AIA Issara Plus (Unit Linked)
สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR แผน 25 ล้านบาท
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกัน ณ วันที่ทำประกัน
**สามารถปรับเปลี่ยน ทุนประกัน และระยะเวลาส่งเบี้ยได้...คลิก

ตัวอย่าง เพศ และ อายุเพศชาย อายุ 35 ปี
AIA Health Happy UDR - แผน 25 ล้าน
เพศหญิง อายุ 35 ปี
AIA Health Happy UDR - แผน 25 ล้าน
กรณี วางแผนส่งเบี้ยแพ็คเกจ 1
แพ็คเกจ 2
แพ็คเกจ 3
แพ็คเกจ 1
แพ็คเกจ 2
แพ็คเกจ 3
ทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD)
ที่แนะนำ (สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้)
4,000,0002,000,0005,000,0001,000,0002,000,0004,000,000 
อายุ 55 ปี ปรับลดทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD) เป็นขั้นต่ำ
400,000200,000500,000400,000200,000100,000 
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่      1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล AIA Health Happy UDR แผน 25 ล้านบาท จนถึงอายุ 85 ปี...คลิก
      2. สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามมูลค่า ณ ปีที่ต้องการ
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตผลประโยชน์กรทุนประกันชีวิต + มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่เสียชีวิต
เบี้ยประกันต่อปี (เบี้ยคงที่)
 170,000240,000290,000170,000240,000280,000
ระยะเวลาส่งเบี้ยที่แนะนำ25 ปี20 ปี15 ปี25 ปี20 ปี15 ปี
เบี้ยประกันตลอดสัญญา
4,250,0004,800,000 4,200,0004,250,0004,800,0004,200,000 
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 203,000,0004,360,0004,150,0003,170,0004,920,0004,480,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 304,920,0005,730,0005,400,0005,190,0006,670,0003,760,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 85 ปี4,910,0005,730,0004,870,0005,740,0008,680,0005,830,000
เทียบเบี้ย AIA Health Happy 5 ล้าน
แบบจ่ายทิ้ง ตั้งแต่ อายุ 31 - 85 ปี
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
6,726,700...รายละเอียดคลิก
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา 
6,940,200...รายละเอียดคลิก
แผน Health Happy - UDR
คุ้มค่ากว่า Health Happy แบบจ่ายทิ้ง

(ส่วนต่างเบี้ยตลอดสัญญา + มูลค่ากรมธรรม์)
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
7,386,700
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
7,656,700
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
7,396,700
เบี้ย UDR คุ้มกว่า 
8,430,200
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
10,820,200 
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
8,570,200
*มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันทั้งหมด กรณีผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ต่อปี
ผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย บลจ. เอไอเอ จึงไม่ใช่เป็นการการันตีผลตอบแทน
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20
・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี

เอกสารเพิ่มเติม

 

สอบถาม / รับข้อเสนอพิเศษ

      Line @iAgencyAIA

 

บทความโดย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้