ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แบบเบี้ยคงที่ AIA Health Happy UDR (Unit Linked)

AIA Health Happy UDR ประกันสุขภาพแบบเบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง

AIA Health Happy - UDR
เหมา เบิ้ล คุ้ม (ยูนิต ลิงค์)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ UDR

แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย เบี้ยคงที่ 
5ล้านบาท / 15ล้านบาท / 25ล้านบาท

 

● เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุที่รับทำประกัน: อายุ 15วัน - 75 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง: ถึงอายุ 85 ปี
 • คุ้มครองตามมาตรฐาน New Health Standard คปภ.
 • เป็นสัญญาเพิ่มเติมเบี้ยคงที่แบบ UDR ต้องซื้อแนบสัญญาหลัก AIA Ife Issara Plus (Unit Linked) เท่านั้น
  รายละเอียด AIA Life Issara Plus (Unit Linked)...คลิก

 

AIA Health Happy UDR - เหมาจ่าย เบี้ยคงที่ไม่จ่ายทิ้ง (ผู้ใหญ่)
 

● จุดเด่น เบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง


● แผนนี้เหมาะกับใคร?

ผู้ที่ต้องการ...
 1. ส่งเบี้ยประกัน 15 - 25 ปี คุ้มครองสุขภาพ ถึงอายุ 85 ปี
 2. แผนประกันสุขภาพที่คุ้มค่า และ เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
 3. ความสะดวกในอนาคต เพราะไม่ต้องมาส่งเบี้ยแล้ว
 4. ลงทุน ส่งเบี้ยสูงกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อความคุ้มค่าสูงสุด
 5. ส่วนลดค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ (COR) ในระยะยาว
  

● ตัวอย่างแผน เบี้ยงคงที่
   AIA Health Happy - UDR
   แผนค่ารักษา 5 ล้านบาท ต่อปี

สัญญาหลัก AIA Issara Plus (Unit Linked)
สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR แผน 5 ล้านบาท
ตัวอย่างแผน ส่งเบี้ย 15, 20, 25 ปี คุ้มครองสุขภาพถึงอายุ 85 ปี
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกัน ณ วันที่ทำประกัน
**สามารถปรับเปลี่ยน ทุนประกัน และระยะเวลาส่งเบี้ยได้...คลิก

ตัวอย่าง เพศ และ อายุเพศชาย อายุ 35 ปีเพศหญิง อายุ 35 ปี
กรณี วางแผนส่งเบี้ยแพ็คเกจ 1
ส่งเบี้ย 15 ปี
แพ็คเกจ 2
ส่งเบี้ย 20 ปี
แพ็คเกจ 3
ส่งเบี้ย 25 ปี
แพ็คเกจ 1
ส่งเบี้ย 15 ปี
แพ็คเกจ 2
ส่งเบี้ย 20 ปี
แพ็คเกจ 3
ส่งเบี้ย 25 ปี
ทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD)
ที่แนะนำ (สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้)
5,000,0003,000,0001,000,0005,000,0003,000,0001,000,000 
อายุ 55 ปี ปรับลดทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD) เป็นขั้นต่ำ
500,000300,000100,000500,000300,000100,000 
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุนประกันชีวิต + มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่เสียชีวิต
ความคุ้มครองสุขภาพAIA Health Happy UDR แผนค่ารักษา 5 ล้านบาท จนถึงอายุ 85 ปี...คลิก
เบี้ยประกันต่อปี (เบี้ยคงที่)
 150,000110,00070,000153,000113,000 73,000
เบี้ยประกันตลอดสัญญา
2,250,0002,200,000 1,750,0002,295,0002,260,0001,825,000 
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 50 ปี2,041,9531,542,903887,3882,275,3301,676,732918,542
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 60 ปี2,490,2182,456,6221,720,8172,990,4482,763,576 1,830,132
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 85 ปี2,630,7132,996,0831,128,3564,468,1144,075,8651,436,808 
เทียบเบี้ย AIA Health Happy 5 ล้าน
แบบจ่ายทิ้ง ตั้งแต่ อายุ 35 - 85 ปี
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา 
3,522,100
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา 
3,663,100
แผน AIA Health Happy - UDR
คุ้มค่ากว่า แบบจ่ายทิ้ง
(ส่วนต่างเบี้ยตลอดสัญญา + มูลค่ากรมธรรม์)
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
3,902,813
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
4,318,183
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
3,789,826
เบี้ย UDR คุ้มกว่า 
5,836,214
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
5,478,965 
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
3,274,908 
*มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันทั้งหมด กรณีผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ต่อปี
ผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย บลจ. เอไอเอ จึงไม่ใช่เป็นการการันตีผลตอบแทน
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20
・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี

● ตัวอย่างแผน เบี้ยงคงที่
   AIA Health Happy - UDR
   แผนค่ารักษา 15 ล้านบาท ต่อปี

สัญญาหลัก AIA Issara Plus (Unit Linked)
สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR แผน 15 ล้านบาท
ตัวอย่างแผน ส่งเบี้ย 15, 20, 25 ปี คุ้มครองสุขภาพถึงอายุ 85 ปี
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกัน ณ วันที่ทำประกัน
**สามารถปรับเปลี่ยน ทุนประกัน และระยะเวลาส่งเบี้ยได้...คลิก

ตัวอย่าง เพศ และ อายุเพศชาย อายุ 35 ปีเพศหญิง อายุ 35 ปี
กรณี วางแผนส่งเบี้ยแพ็คเกจ 1
ส่งเบี้ย 15 ปี
แพ็คเกจ 2
ส่งเบี้ย 20 ปี
แพ็คเกจ 3
ส่งเบี้ย 25 ปี
แพ็คเกจ 1
ส่งเบี้ย 15 ปี
แพ็คเกจ 2
ส่งเบี้ย 20 ปี
แพ็คเกจ 3
ส่งเบี้ย25 ปี
ทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD)
ที่แนะนำ (สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้)
8,000,0004,000,0002,000,0008,000,0004,000,0002,000,000 
อายุ 55 ปี ปรับลดทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD) เป็นขั้นต่ำ
800,000400,000200,000500,000400,000200,000 
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุนประกันชีวิต + มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่เสียชีวิต
ความคุ้มครองสุขภาพAIA Health Happy แผนค่ารักษา 15 ล้านบาท ถึงอายุ 85 ปี...คลิก
เบี้ยประกันต่อปี (เบี้ยคงที่)
233,000153,000113,000237,000157,000 117,000
เบี้ยประกันตลอดสัญญา
3,495,0003,060,000 2,825,0003,555,0003,140,0002,925,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 50 ปี3,166,7332,098,758 1,443,2423,532,0482,262,8961,504,706
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 60 ปี3,889,7253,320,6682,844,2024,671,6403,701,2033,033,174
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 85 ปี4,500,4603,638,579 2,595,7707,427,9885,005,1833,210,883 
เทียบเบี้ย AIA Health Happy 15 ล้าน
แบบจ่ายทิ้ง ตั้งแต่ อายุ 35 - 85 ปี
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
5,167,500
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
5,361,600
แผน AIA Health Happy - UDR
คุ้มค่ากว่า แบบจ่ายทิ้ง
(ส่วนต่างเบี้ยตลอดสัญญา + มูลค่ากรมธรรม์)
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
6,172,960
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
5,746,079
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
4,938,270
เบี้ย UDR คุ้มกว่า 
9,234,588
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
7,226,783 
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
5,647,483 
*มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันทั้งหมด กรณีผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ต่อปี
ผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย บลจ. เอไอเอ จึงไม่ใช่เป็นการการันตีผลตอบแทน
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20
・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี

● ตัวอย่างแผน เบี้ยงคงที่
   AIA Health Happy - UDR
   แผนค่ารักษา 25 ล้านบาท ต่อปี

สัญญาหลัก AIA Issara Plus (Unit Linked)
สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR แผน 25 ล้านบาท
ตัวอย่างแผน ส่งเบี้ย 15, 20, 25 ปี คุ้มครองสุขภาพถึงอายุ 85 ปี
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกัน ณ วันที่ทำประกัน
**สามารถปรับเปลี่ยน ทุนประกัน และระยะเวลาส่งเบี้ยได้...คลิก

ตัวอย่าง เพศ และ อายุเพศชาย อายุ 35 ปีเพศหญิง อายุ 35 ปี
กรณี วางแผนส่งเบี้ยแพ็คเกจ 1
ส่งเบี้ย 15 ปี
แพ็คเกจ 2
ส่งเบี้ย 20 ปี
แพ็คเกจ 3
ส่งเบี้ย 25 ปี
แพ็คเกจ 1
ส่งเบี้ย 15 ปี
แพ็คเกจ 2
ส่งเบี้ย 20 ปี
แพ็คเกจ 3
ส่งเบี้ย 25 ปี
ทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD)
ที่แนะนำ (สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้)
10,000,0006,000,0003,000,00010,000,0006,000,0003,000,000 
อายุ 55 ปี ปรับลดทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD) เป็นขั้นต่ำ
300,000600,0001,000,0001,000,000600,000300,000 
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุนประกันชีวิต + มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่เสียชีวิต
ความคุ้มครองสุขภาพAIA Health Happy แผนค่ารักษา 25 ล้านบาท ถึงอายุ 85 ปี...คลิก
เบี้ยประกันต่อปี (เบี้ยคงที่)294,000214,000154,000299,000219,000 159,000
เบี้ยประกันตลอดสัญญา
4,410,0004,280,000 3,850,0004,485,0004,380,0003,975,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 50 ปี4,057,8852,970,042 1,986,7684,492,0993,255,627 2,118,343
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 60 ปี5,027,0084,743,0133,935,0845,947,8495,373,924 4,272,483
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 85 ปี5,855,0335,901,547 4,043,6059,333,1858,171,2665,164,928 
เทียบเบี้ย AIA Health Happy 25 ล้าน
แบบจ่ายทิ้ง ตั้งแต่ อายุ 35 - 85 ปี
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
6,726,700
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
6,940,200
แผน AIA Health Happy - UDR
คุ้มค่ากว่า แบบจ่ายทิ้ง
(ส่วนต่างเบี้ยตลอดสัญญา + มูลค่ากรมธรรม์)
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
8,171,733
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
8,348,247
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
6,920,305
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
11,788,385
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
10,731,466 
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
8,130,128 
*มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันทั้งหมด กรณีผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ต่อปี
ผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย บลจ. เอไอเอ จึงไม่ใช่เป็นการการันตีผลตอบแทน
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20
・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี

● เอกสารเพิ่มเติม

 

● สอบถาม / รับข้อเสนอพิเศษ

 

● บทความโดย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้