ตัวอย่างบริการ สรุป ข้อเสนอ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์

iAgencyAIA.com บริการให้คำปรึกษา พร้อมจัดทำสรุปข้อเสนอ ตารางผลประโยชน์ ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ ของ เอไอเอ ให้คุณลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย และรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ตัดสินใจ เลือกซื้อแผนประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ พร้อมกับความมั่นใจในบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม

ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์ ประกันชีวิต เน้นความคุ้มครอง เอไอเอ

ตารางเบี้ย AIA Pay Life ประกันชีวิต ตลอดชีพ

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปข้อเสนอ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
 - AIA 10 Pay Life 10/99 (Non Par)
 - AIA 15 Pay Life 15/99 (Non Par)
 - AIA 20 Pay Life 20/99 (Non Par)
รวม 3 แผน ให้ท่านได้เลือก และ เปรียบเทียบได้โดยง่าย

ประกันแผนนี้ เหมาะกับการวางแผน ทุนประกันชีวิต

1. คุ้มครองรายได้
2. คุ้มครองหนี้สิน
3. คุ้มครองมรดก (ประกันมรดก)

เพียงแจ้ง
ทุนประกัน หรือ เบี้ยประกันที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปข้อเสนอให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

ตารางเบี้ย AIA CI Super Care

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปข้อเสนอ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
 - AIA CI Super Care 10/99
 - AIA CI Super Care 20/99
ทั้ง 2 แผน ให้ท่านได้เลือก และ เปรียบเทียบได้โดยง่าย

ประกันแผนนี้ เหมาะกับการวางแผน ประกันชีวิตเพื่อ

1. คุ้มครอง โรคร้ายแรงทุกระยะ ตลอดชีวิต
2. คุ้มครองรายได้
3. คุ้มครองหนี้สิน
4. คุ้มครองมรดก (ประกันมรดก)

เพียงแจ้ง
ทุนประกัน หรือ เบี้ยประกันที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปข้อเสนอให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

ตารางเบี้ย AIA Issara Plus (Unit Linked)

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปข้อเสนอ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์
ประกันชีวิตควบการลงทุน เน้นความคุ้มครอง
 - AIA Issara Plus (Unit Linked)
ทั้งหมด 3 แผน ให้ท่านได้เลือก และ เปรียบเทียบได้โดยง่าย
แผน 1: เบี้ยประกันที่แนะนำ จากทุนประกันชีวิต ณ อายุของท่าน
แผน 2: เบี้ยประกันขั้นต่ำ จากทุนประกันชีวิต ณ อายุของท่าน
แผน 3: เบี้ยประกันขั้นสูง จากทุนประกันชีวิต ณ อายุของท่าน
ดยความแตกต่าง ของทั้ง 3 แผน จะอยู่ที่มูลค่าคาดการณ์กรมธรรม์ในอนาคต เพราะเบี้ยประกันที่ส่งมามากกว่า หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันชีวิต COI (เท่ากันทั้ง 3 แผน) จะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมได้มากกว่า

ประกันแผนนี้ เหมาะกับการวางแผน

1. เก็บเงิน พร้อมสร้างทุนประกันชีวิตที่สูง
2. วางแผนคุ้มครองรายได้ ช่วงวัยทำงาน

3. วางแผนคุ้มครองหนี้สิน ช่วงวัยทำงาน
4. วางแผนเกษียณ
5. ลดทุนประกันชีวิตลง เมื่อถึงวัยเกษียณ เพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมการประกันชีวิต COI (ค่าธรรมเนียมปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ) และ เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน ในช่วงวัยเกษียณ


เพียงแจ้ง
ทุนประกัน หรือ เบี้ยประกันที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปข้อเสนอให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์ ประกันชีวิต เน้นการสะสมทรัพย์ เอไอเอ

ตารางเบี้ย สะสมทรัพย์ AIA Excellent 20/20 (Non Par)

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปข้อเสนอ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์
ประกันชีวิตเน้นการสะสมทรัพย์
 - AIA Excellent 20/20 (Non Par)
ให้ท่านได้เลือก และ เปรียบเทียบได้โดยง่าย

ประกันแผนนี้ เหมาะกับการวางแผน

1. ผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องจากการฝากเงิน
2. สะสมทรัพย์ 20 ปี และ ครบสัญญาปีที่ 20

3. สะสมทรัพย์ มีเงินคืนก้อนใหญ่ ทุก 4 ปี
4. สะสมทรัพย์ และ มีทุนประกันชีวิตให้ส่วนหนึ่ง
5. หาประกันสะสมทรัพย์ พ่วงประกันสุขภาพ
6. ลดหย่อนภาษีได้ยาวๆ ไม่ต้องคอยมาซื้อใหม่


เพียงแจ้ง
ทุนประกัน หรือ เบี้ยประกันที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปข้อเสนอให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

ตารางเบี้ย สะสมทรัพย์ AIA Endowment 15/25 (Non Par)

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปข้อเสนอ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์
ประกันชีวิตเน้นการสะสมทรัพย์
 - AIA Endowment 15/25 (Non Par)
ให้ท่านได้เลือก และ เปรียบเทียบได้โดยง่าย

ประกันแผนนี้ เหมาะกับการวางแผน

1. สะสมทรัพย์ และ มีทุนประกันชีวิตสูง
2. สะสมทรัพย์ มีเงินคืนทุกปี

3. หาประกันสะสมทรัพย์ พ่วงประกันสุขภาพ
4. ลดหย่อนภาษีได้ยาวๆ ไม่ต้องคอยมาซื้อใหม่


เพียงแจ้ง
ทุนประกัน หรือ เบี้ยประกันที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปข้อเสนอให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

ตารางเบี้ย AIA 5PAY10 (Non Par)

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปข้อเสนอ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์
ประกันชีวิตเน้นการสะสมทรัพย์
 - AIA 5PAY10 5/10 (Non Par)
ให้ท่านได้เลือก และ เปรียบเทียบได้โดยง่าย

ประกันแผนนี้ เหมาะกับการวางแผน

1. สะสมทรัพย์ ช่วงเวลาสั้นๆ
2. สะสมทรัพย์ ที่ให้ตอบแทนดี
3. ลดหย่อนภาษีในช่วงสั้นๆ


เพียงแจ้ง
ทุนประกัน หรือ เบี้ยประกันที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปข้อเสนอให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

ตารางเบี้ย AIA Smart Select (Unit Linked)

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปข้อเสนอ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์
ประกันชีวิตควบการลงทุน เน้นการสะสมทรัพย์
 - AIA Smart Select (Unit Linked)
ทั้งหมด 3 แผน ให้ท่านได้เลือก และ เปรียบเทียบได้โดยง่าย
แผน 1: วางแผนส่งเบี้ยสะสมทรัพย์ 10 ปี
แผน 2: วางแผนส่งเบี้ยสะสมทรัพย์ 15 ปี
แผน 3: วางแผนส่งเบี้ยสะสมทรัพย์ 20 ปี


ประกันแผนนี้ เหมาะกับการวางแผน

1. เก็บเงิน ในระยะเวลา 10 -20 ปี
2. สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

3. วางแผนเกษียณ
4. วางแผนออมเงินให้บุตร

เพียงแจ้ง
เบี้ยประกันที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปข้อเสนอให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์ แพ็คเกจ ประกันสุขภาพ เอไอเอ

วางแผนแพ็คเกจ ประกันสุขภาพ AIA H&S Extra

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปแพ็คเกจ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์
ให้ท่านเลือก 4 แพ็คเกจ จากงบประมาณเบี้ยประกันที่ท่านต้องการ ประกอบด้วย

1. สัญญาหลักประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
    (ทุนประกันชีวิตขั้นต่ำ 100,000 บาท)

     - AIA 20 Pay Life (Non Par)

2. สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ
     - AIA H&S Extra

     - AIA HB Extra
     - AIA Multi-Pay CI

เพียงแจ้ง
1. ความต้องการประกันสุขภาพ
2. งบประมาณ เบี้ยประกันสุขภาพ ที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปแพ็คเกจ ส่งให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

วางแผนแพ็คเกจ ประกันสุขภาพ AIA Health Saver

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปแพ็คเกจ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์
ให้ท่านเลือก 4 แพ็คเกจ จากงบประมาณเบี้ยประกันที่ท่านต้องการ ประกอบด้วย

1. สัญญาหลักประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
    (ทุนประกันชีวิตขั้นต่ำ 100,000 บาท)

     - AIA 20 Pay Life (Non Par)

2. สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ
     - AIA Health Saver

     - AIA HB Extra
     - AIA Multi-Pay CI


เพียงแจ้ง
1. ความต้องการประกันสุขภาพ
2. งบประมาณ เบี้ยประกันสุขภาพ ที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปแพ็คเกจ ส่งให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

วางแผนแพ็คเกจ ประกันสุขภาพ AIA Health Happy

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปแพ็คเกจ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์
ให้ท่านเลือก 4 แพ็คเกจ จากงบประมาณเบี้ยประกันที่ท่านต้องการ ประกอบด้วย

1. สัญญาหลักประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
    (ทุนประกันชีวิตขั้นต่ำ 100,000 บาท)

     - AIA 20 Pay Life (Non Par)

2. สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ
     - AIA Health Saver

     - AIA HB Extra
     - AIA Multi-Pay CI


เพียงแจ้ง
1. ความต้องการประกันสุขภาพ
2. งบประมาณ เบี้ยประกันสุขภาพ ที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปแพ็คเกจ ส่งให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

ตารางเบี้ย ประกันสุขภาพเบี้ยคงที่ AIA Issara Plus + UDR (Unit Linked)

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปข้อเสนอ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์
ประกันสุขภาพควบการลงทุน เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
 - AIA Issara Plus (Unit Linked) + สัญญาเพิ่มเติม UDR
ทั้งหมด 3 แผน ให้ท่านได้เลือก และ เปรียบเทียบได้โดยง่าย
แผน 1: เบี้ยประกันที่แนะนำ จากทุนประกันชีวิต ณ อายุของท่าน
แผน 2: เบี้ยประกันขั้นต่ำ จากทุนประกันชีวิต ณ อายุของท่าน
แผน 3: เบี้ยประกันขั้นสูง จากทุนประกันชีวิต ณ อายุของท่าน
ดยความแตกต่าง ของทั้ง 3 แผน จะอยู่ที่มูลค่าคาดการณ์กรมธรรม์ในอนาคต เพราะเบี้ยประกันที่ส่งมามากกว่า หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันชีวิต COI (เท่ากันทั้ง 3 แผน) จะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมได้มากกว่า

ประกันแผนนี้ เหมาะกับการวางแผน

1. เก็บเงิน พร้อมสร้างทุนประกันชีวิตที่สูง
2. วางแผนคุ้มครองรายได้ ช่วงวัยทำงาน

3. วางแผนคุ้มครองหนี้สิน ช่วงวัยทำงาน
4. วางแผนเกษียณ
5. ลดทุนประกันชีวิตลง เมื่อถึงวัยเกษียณ เพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมการประกันชีวิต COI (ค่าธรรมเนียมปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ) และ เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน ในช่วงวัยเกษียณ


เพียงแจ้ง
ทุนประกัน หรือ เบี้ยประกันที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปข้อเสนอให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์ แพ็คเกจ ประกันสุขภาพกลุ่ม เอไอเอ

ข้อเสนอ ประกันกลุ่ม 5UP/5UP+

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปแพ็คเกจ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์ ความคุ้มครองสุขภาพ ประกอบด้วย
1. แผนหลัก ค่ารักษาพยาบาล
     - AIA 5UP/5UP+
2. แผนทางเลือก ค่าชดเชยต่างๆ
     - ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก OPD

     - ความคุ้มครองทันตกรรม (ทำฟัน)
     - ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
ทั้งหมด 3 แพ็คเกจ ตามงบประมาณเบี้ย และ ความคุ้มครองที่องค์กรของท่านต้องการ

จุดเด่นของแผนนี้
1. ไม่ต้องส่งประวัติการเคลมประกันกลุ่มที่เคยมี

แพ็คเกจประกันกลุ่มนี้เหมาะกับองค์กร
1. มีพนักงานตั้งแต่ 5-19 คน

เพียงแจ้ง
1. จำนวณพนักงาน
2. ความคุ้มครอง ที่ต้องการ
3. งบประมาณเบี้ยต่อคน ที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปแพ็คเกจ ส่งให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

ข้อเสนอ ประกันกลุ่ม 20UP/20UP+

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปแพ็คเกจ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์ ความคุ้มครองสุขภาพ ประกอบด้วย
1. แผนหลัก ค่ารักษาพยาบาล
     - AIA 20UP/20UP+
2. แผนทางเลือก ค่าชดเชยต่างๆ
     - ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก OPD

     - ความคุ้มครองทันตกรรม (ทำฟัน)
     - ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
ทั้งหมด 3 แพ็คเกจ ตามงบประมาณเบี้ย และ ความคุ้มครองที่องค์กรของท่านต้องการ

จุดเด่นของแผนนี้
1. ไม่ต้องส่งประวัติเคลมประกันกลุ่มเดิมที่เคยมี
2. สามารถจัดแพ็คเกจความคุ้มครอง แบ่งตามตำแหน่งของพนักงานได้

แพ็คเกจประกันกลุ่มนี้เหมาะกับองค์กร
1. มีพนักงานตั้งแต่ 20-50 คน

เพียงแจ้ง
1. จำนวณพนักงาน
2. ความคุ้มครอง ที่ต้องการ
3. งบประมาณเบี้ยต่อคน ที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปแพ็คเกจ ส่งให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

ข้อเสนอ ประกันกลุ่ม Hotel Package

คุณลูกค้าจะได้รับ
สรุปแพ็คเกจ ตารางเบี้ย และ ผลประโยชน์ ความคุ้มครองสุขภาพ ประกอบด้วย
1. แผนหลัก ค่ารักษาพยาบาล
     - AIA Hotel Package
2. แผนทางเลือก ค่าชดเชยต่างๆ
     - ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก OPD
     - ความคุ้มครองทันตกรรม (ทำฟัน)
     - ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
ทั้งหมด 3 แพ็คเกจ ตามงบประมาณเบี้ย และ ความคุ้มครองที่องค์กรของท่านต้องการ

จุดเด่นของแผนนี้
1. ไม่ต้องส่งประวัติการเคลม ประกันกลุ่มที่เคยมี
2. พนักงานไม่ต้องแถลงประวัติสุขภาพ
    (กรณีพนักงาน 20คนขึ้นไป
3. สามารถจัดแพ็คเกจความคุ้มครอง แบ่งตามตำแหน่งของพนักงานได้
    (กรณีพนักงาน 20คนขึ้นไป)
4. เบี้ยประกันอัตราพิเศษ สำหรับธุรกิจโรงแรม

แพ็คเกจประกันกลุ่มนี้เหมาะกับองค์กร
1. ประกอบธุรกิจโรงแรม
2. มีพนักงานตั้งแต่ 5-50 คน

เพียงแจ้ง
1. จำนวณพนักงาน
2. ความคุ้มครอง ที่ต้องการ
3. งบประมาณเบี้ยต่อคน ที่ต้องการ
เราจะจัดทำสรุปแพ็คเกจ ส่งให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

คุณลูกค้าจะได้รับ
ข้อเสนออย่างเป็นทางการ จากบริษัท เอไอเอ
1. แผนหลัก ค่ารักษาพยาบาล
     - AIA Non Package
2. แผนทางเลือก ค่าชดเชยต่างๆ
     - ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก OPD

     - ความคุ้มครองทันตกรรม (ทำฟัน)
     - ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
ทั้งหมด 4 แพ็คเกจ ตามงบประมาณเบี้ย และ ความคุ้มครองที่องค์กรของท่านต้องการ

จุดเด่นของแผนนี้
1. ออกแบบความคุ้มครองได้ อิสระตามที่ต้องการ
2. พนักงานไม่ต้องแถลงประวัติสุขภาพ
3. สามารถจัดแพ็คเกจความคุ้มครอง แบ่งตามตำแหน่งของพนักงานได้
4. เบี้ยประกันอัตราพิเศษ
5. โครงการ CRM โดยบริษัท เอไอเอ ให้องค์กรของท่าน

แพ็คเกจประกันกลุ่มนี้เหมาะกับองค์กร
1. พนักงานตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป

เพียงแจ้ง
1. จำนวณพนักงาน
2. ความคุ้มครอง ที่ต้องการ
3. งบประมาณเบี้ยต่อคน ที่ต้องการ
หรือ กรอกแบบฟอร์ม ออนไลน์...คลิก

เราจะจัดทำสรุปแพ็คเกจ ส่งให้ท่านโดยเร็ว

สนใจรับข้อเสนอ iAgencyAIA.com

ซื้อประกันชีวิตที่ iAgencyAIA.com ดีอย่างไร?

คุณลูกค้า สามารถวางแผน และ ส่งใบคำขอทำประกันชีวิต เอไอเอ ได้อย่างปลอดภัย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยระบบ AIA iSign

หลังจากปรึกษากับตัวแทนแล้ว คุณ ลูกค้า จะได้รับลิงค์ ทาง Email และ SMS จากบริษัท เอไอเอ เพื่อใช้ยืนยันตัวตน ในการตรวจสอบ ข้อมูล ข้อเสนอ และ เอกสารอื่นๆ ของคุณลูกค้า หลังตรวจสอบแล้วคุณลูกค้าสามารถกดสมัครทำประกันออนไลน์ได้ทันที

● ติดต่อตัวแทนง่าย 24 ชั่วโมง

คุณลูกค้า สามารถติดต่อตัวแทน iAgencyAIA.com ได้อย่าง สะดวก และ รวดเร็ว ผ่านช่องทางแชท (ตามเวลาทำการ) และโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง

● ให้คำปรึกษา เรียกร้องสินไหม (เคลม)

เรามีทีมงาน ที่พร้อมให้คำปรึกษา ก่อนการเคลม เพื่อความมั่นใจ และ สบายใจ ของคุณลูกค้าเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารักษาพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง

● บริการเยี่ยมไข้ และ Top Up ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล

รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลพิเศษ โดยทีมงานตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ MDRT (กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง) 
- ตัวอย่าง ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ลูกค้าตัวแทน MDRT...คลิก

● รับชำระเบี้ยประกัน ออนไลน์

คุณลูกค้า สามารถติดต่อเรา หรือ ทำรายการผ่านช่องทาง AIA iService ในเรื่องการชำระเบี้ยประกัน

● บริการ อัพเดทข่าวสาร และ โปรโมชั่น

เรายินดี อัพเดทข่าวสาร และ สิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ให้คุณลูกค้าทุกท่าน ไม่ให้พลาดทุกโอกาสดีๆ จาก เอไอเอ 

● สอบถาม / รับข้อเสนอพิเศษ

● ให้คำปรึกษา โดยตัวแทน MDRT

ผมและทีมงาน iAgencyAIA.com ยินดีให้คำปรึกษา และ แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เอไอเอ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Line@, Video Call, และ โทรศัพท์) ด้วยข้อมูลที่ "ตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย" บนพื้นฐานการบริการด้วยความ ซื่อสัตย์และจริงใจ

● ด้วยประสบการณ์กว่า 1,000 เคส

เรายินดีรับฟังความต้องการ รวมถึงปัญหาที่คุณลูกค้ากังวล ด้วยความจริงใจ เพื่อให้คำแนะนำที่ตอบโจทย์ ให้คุณลูกค้ามั่นใจในแผนประกันชีวิต และบริการ
- ประวัติและผลงานตัวแทน...คลิก

● สอบถาม / รับข้อเสนอพิเศษ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้