ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย เบี้ยคงที่ สุดคุ้ม AIA Health Happy UDR

AIA Health Happy UDR ประกันสุขภาพเด็กแบบเบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง

AIA Health Happy - UDR
ประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย เบี้ยคงที่
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ UDR

แผนประกันสุขภาพเด็ก 5 ล้านบาท/ 15 ล้านบาท/ 25 ล้านบาท


เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุที่รับทำประกัน: อายุ 15วัน - 75 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง: ถึงอายุ 85 ปี
 • คุ้มครองตามมาตรฐาน New Health Standard คปภ.
 • เป็นสัญญาเพิ่มเติมเบี้ยคงที่แบบ UDR ต้องซื้อแนบสัญญาหลัก AIA Ife Issara Plus (Unit Linked) เท่านั้น
  รายละเอียด AIA Life Issara Plus (Unit Linked)...คลิก
AIA Health Happy UDR - เหมาจ่าย เบี้ยคงที่ไม่จ่ายทิ้ง (เด็ก)
 

จุดเด่น เบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง


ประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่ายนี้ เหมาะกับใคร?

คุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการประกันสุขภาพลูกน้อยแบบ...
 1. ส่งเบี้ยประกัน 15, 20 ปี คุ้มครองสุขภาพลูก ถึงอายุ 85 ปี
 2. ประกันสุขภาพเด็ก AIA ที่คุ้มค่าที่สุด เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
 3. สะดวกสบายในอนาคต เพราะไม่ต้องคอยมาส่งเบี้ยแล้ว
 4. ลงทุนส่งเบี้ยสูงกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อความคุ้มค่าสูงสุด
 5. ส่วนลดค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ (COR) ในระยะยาว

ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพลูกน้อย
AIA Health Happy - UDR 
เบี้ยคงที่ แผนค่ารักษา 5 ล้านบาท ต่อปี

สัญญาหลัก AIA Issara Plus (Unit Linked)
สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR แผน 5 ล้านบาท
เลือกแผน ส่งเบี้ย  15, 20 ปี คุ้มครองสุขภาพลูกยาว ถึงอายุ 85 ปี
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกันชีวิต ณ วันที่ทำประกัน
**สามารถปรับเปลี่ยน ทุนประกัน และระยะเวลาส่งเบี้ยได้...คลิก

ตัวอย่าง เพศ และ อายุเด็กชาย อายุ 0 ขวบเด็กหญิง อายุ 0 ขวบ
กรณี วางแผนส่งเบี้ยแพ็คเกจ 1
ส่งเบี้ย 15 ปี
แพ็คเกจ 2
ส่งเบี้ย 20 ปี
แพ็คเกจ 3
ส่งเบี้ย 20 ปี
แพ็คเกจ 1
ส่งเบี้ย 15 ปี
แพ็คเกจ 2
ส่งเบี้ย 20 ปี
แพ็คเกจ 3
ส่งเบี้ย 20 ปี
ทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD)
ที่แนะนำ (สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้)
3,000,0001,000,000360,0003,000,0001,000,000360,000 
อายุ 55 ปี ปรับลดทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD) เป็นขั้นต่ำ
300,000100,00060,000300,000100,00060,000 
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุนประกันชีวิต + มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่เสียชีวิต
ความคุ้มครองสุขภาพAIA Health Happy UDR แผนค่ารักษา 5 ล้านบาท ถึงอายุ 85 ปี...คลิก
เบี้ยประกันต่อปี (เบี้ยคงที่)
120,00080,00070,000120,00080,00070,000
เบี้ยประกันตลอดสัญญา
1,800,0001,600,0001,400,0001,800,0001,600,0001,400,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 151,274,090542,178369,4991,406,754665,864484,892
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 201,462,2201,028,524763,5001,630,9581,177,239899,161
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 302,021,5801,345,949957,4852,216,5331,587,0191,124,304
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 85 ปี11,244,7046,180,3792,167,62514,888,3098,163,3753,543,018 
เบี้ย AIA Health Happy 5 ล้าน
แบบจ่ายทิ้ง ตั้งแต่ อายุ 6 - 85 ปี
อายุ 6-85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
4,139,200
อายุ 6-85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
4,324,900
แผน AIA Health Happy - UDR
ตลอดสัญญา คุ้มค่ากว่า แบบจ่ายทิ้ง
(ส่วนต่างเบี้ยตลอดสัญญา + มูลค่ากรมธรรม์)
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
13,583,904
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
8,719,579
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
4,906,825
เบี้ย UDR คุ้มกว่า 
17,413209
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
10,888,275 
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
6,467,918
*มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันทั้งหมด กรณีผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ต่อปี
ผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย บลจ. เอไอเอ จึงไม่ใช่เป็นการการันตีผลตอบแทน
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20
・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี

ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพเด็ก AIA
AIA Health Happy - UDR 
เบี้ยคงที่ แผนค่ารักษา 15 ล้านบาท ต่อปี

สัญญาหลัก AIA Issara Plus (Unit Linked)
สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR แผน 15 ล้านบาท
เลือกแผน ส่งเบี้ย  15, 20 ปี คุ้มครองสุขภาพลูกยาว ถึงอายุ 85 ปี
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกันชีวิต ณ วันที่ทำประกัน
**สามารถปรับเปลี่ยน ทุนประกัน และระยะเวลาส่งเบี้ยได้...คลิก

ตัวอย่าง เพศ และ อายุเด็กชาย อายุ 0 ขวบเด็กหญิง อายุ 0 ขวบ
กรณี วางแผนส่งเบี้ยแพ็คเกจ 1
ส่งเบี้ย 15 ปี
แพ็คเกจ 2
ส่งเบี้ย 20 ปี
แพ็คเกจ 1
ส่งเบี้ย 15 ปี
แพ็คเกจ 2
ส่งเบี้ย 20 ปี
ทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD)
ที่แนะนำ (สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้)
3,000,0001,000,0003,000,0001,000,000
อายุ 55 ปี ปรับลดทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD) เป็นขั้นต่ำ
300,000100,000100,000100,000
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุนประกันชีวิต + มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่เสียชีวิต
ความคุ้มครองสุขภาพAIA Health Happy UDR แผนค่ารักษา 15 ล้านบาท ถึงอายุ 85 ปี...คลิก
เบี้ยประกันต่อปี (เบี้ยคงที่)
140,000110,000140,000110,000
เบี้ยประกันตลอดสัญญา
2,100,0002,200,000 2,100,0002,200,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 151,294,528773,7521,479,1231,082,818
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 201,467,4981,506,2701,700,7301,675,553
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 301,905,4111,943,9302,249,9632,226,286
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 85 ปี6,764,8938,720,576 11,132,97611,291,451
เบี้ย AIA Health Happy 15 ล้าน
แบบจ่ายทิ้ง ตั้งแต่ อายุ 6 - 85 ปี
อายุ 6-85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
5,969,100
อายุ 6-85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
6,216,900
แผน AIA Health Happy - UDR
ตลอดสัญญา คุ้มค่ากว่า แบบจ่ายทิ้ง
(ส่วนต่างเบี้ยตลอดสัญญา + มูลค่ากรมธรรม์)
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
10,633,993
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
12,489,676
เบี้ย UDR คุ้มกว่า 
15,249,876
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
15,308,351 
*มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันทั้งหมด กรณีผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ต่อปี
ผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย บลจ. เอไอเอ จึงไม่ใช่เป็นการการันตีผลตอบแทน
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20
・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี

ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพเด็ก
AIA Health Happy - UDR
เบี้ยคงที่ แผนค่ารักษา 25 ล้านบาท ต่อปี

สัญญาหลัก AIA Issara Plus (Unit Linked)
สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR แผน 25 ล้านบาท
วางแผน ส่งเบี้ย 15 ปี คุ้มครองสุขภาพยาวถึงอายุ 85 ปี
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกันชีวิต ณ วันที่ทำประกัน
**สามารถปรับเปลี่ยน ทุนประกัน และระยะเวลาส่งเบี้ยได้...คลิก

ตัวอย่าง เพศ และ อายุเด็กชาย อายุ 0 ขวบเด็กหญิง อายุ 0 ขวบ
กรณี วางแผนส่งเบี้ยแพ็คเกจ 1
ส่งเบี้ย 15 ปี
แพ็คเกจ 2 (VIP)
ส่งเบี้ย 15 ปี
แพ็คเกจ 1
ส่งเบี้ย 15 ปี
แพ็คเกจ 2 (VIP)
ส่งเบี้ย 15 ปี
ทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD)
ที่แนะนำ (สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้)
5,000,00010,000,0005,000,00010,000,000
อายุ 55 ปี ปรับลดทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD) เป็นขั้นต่ำ
500,0001,000,000500,0001,000,000
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุนประกันชีวิต + มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่เสียชีวิต
ความคุ้มครองสุขภาพAIA Health Happy UDR แผนค่ารักษา 25 ล้านบาท ถึงอายุ 85 ปี...คลิก
เบี้ยประกันต่อปี (เบี้ยคงที่)200,000270,000200,000270,000
เบี้ยประกันตลอดสัญญา
3,000,0004,050,0003,000,0004,050,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 152,108,5193,374,3502,429,0673,630,461
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 202,423,9893,955,732 2,828,0254,301,342
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 303,237,8365,475,8623,728,2926,068,283
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 85 ปี16,330,43138,991,301 23,216,98849,136,920
เบี้ย AIA Health Happy 25 ล้าน
แบบจ่ายทิ้ง ตั้งแต่ อายุ 6 - 85 ปี
อายุ 6-85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
7,754,400
อายุ 6-85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
8,022,900
แผน AIA Health Happy - UDR
ตลอดสัญญา คุ้มค่ากว่า แบบจ่ายทิ้ง
(ส่วนต่างเบี้ยตลอดสัญญา + มูลค่ากรมธรรม์)
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
21,084,831
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
42,695,701
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
28,239,888
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
53,109,820 
*มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันทั้งหมด กรณีผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ต่อปี
ผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย บลจ. เอไอเอ จึงไม่ใช่เป็นการการันตีผลตอบแทน
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20
・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี

● เอกสารเพิ่มเติม

 

● สอบถาม / รับข้อเสนอพิเศษ

 

● บทความโดย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้