ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย เบี้ยคงที่ สุดคุ้ม AIA Health Happy UDR

AIA Health Happy UDR ประกันสุขภาพเด็กแบบเบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง

AIA Health Happy - UDR
ประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย เบี้ยคงที่
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ UDR

แผนประกันสุขภาพเด็ก 5 ล้านบาท/ 15 ล้านบาท/ 25 ล้านบาท


เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุที่รับทำประกัน: อายุ 15วัน - 75 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง: ถึงอายุ 85 ปี
 • คุ้มครองตามมาตรฐาน New Health Standard คปภ.
 • เป็นสัญญาเพิ่มเติมเบี้ยคงที่แบบ UDR ต้องซื้อแนบสัญญาหลัก AIA Ife Issara Plus (Unit Linked) เท่านั้น
  รายละเอียด AIA Life Issara Plus (Unit Linked)...คลิก
 

จุดเด่น เบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง


ประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่ายนี้ เหมาะกับใคร?

คุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการประกันสุขภาพลูกน้อยแบบ...
 1. ส่งเบี้ยประกัน 15, 20 ปี คุ้มครองสุขภาพลูก ถึงอายุ 85 ปี
 2. ประกันสุขภาพเด็ก AIA ที่คุ้มค่าที่สุด เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
 3. สะดวกสบายในอนาคต เพราะไม่ต้องคอยมาส่งเบี้ยแล้ว
 4. ลงทุนส่งเบี้ยสูงกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อความคุ้มค่าสูงสุด
 5. ส่วนลดค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ (COR) ในระยะยาว
  

ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพลูกน้อย
AIA Health Happy - UDR
เบี้ยคงที่ แผนค่ารักษา 5 ล้านบาท ต่อปี

สัญญาหลัก AIA Issara Plus (Unit Linked)
สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR แผน 5 ล้านบาท
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกัน ณ วันที่ทำประกัน
**สามารถปรับเปลี่ยน ทุนประกัน และระยะเวลาส่งเบี้ยได้...คลิก

ตัวอย่าง เพศ และ อายุเด็กชาย อายุ 15 วัน - 1 ขวบ
AIA Health Happy UDR - แผน 5 ล้าน
เด็กหญิง อายุ 15 วัน - 1 ขวบ
AIA Health Happy UDR - แผน 5 ล้าน
กรณี วางแผนส่งเบี้ยแพ็คเกจ 1
แพ็คเกจ 2
แพ็คเกจ 3
แพ็คเกจ 1
แพ็คเกจ 2
แพ็คเกจ 3
ทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD)
ที่แนะนำ (สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้)
360,0001,000,0002,000,000360,0001,000,0002,000,000 
อายุ 55 ปี ปรับลดทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD) เป็นขั้นต่ำ
60,000100,000200,000100,000100,000200,000 
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่      1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล AIA Health Happy UDR แผน 5 ล้านบาท จนถึงอายุ 85 ปี...คลิก
      2. สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามมูลค่า ณ ปีที่ต้องการ
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตผลประโยชน์กรทุนประกันชีวิต + มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่เสียชีวิต
เบี้ยประกันต่อปี (เบี้ยคงที่)
 70,00075,00095,00070,00075,00094,000
ระยะเวลาส่งเบี้ยที่แนะนำ20 ปี20 ปี15 ปี20 ปี20 ปี15 ปี
เบี้ยประกันตลอดสัญญา
1,400,0001,500,000 1,425,0001,400,0001,500,0001,410,000 
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 20763,5001,010,0001,030,000899,0001,020,0001,020,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 30957,0001,320,0001,320,0001,124,0001,300,0001,290,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 85 ปี2,176,0005,730,0004,830,0003,543,0005,290,0004,750,000
เทียบเบี้ย AIA Health Happy 5 ล้าน
แบบจ่ายทิ้ง ตั้งแต่ อายุ 31 - 85 ปี
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
3,814,800...รายละเอียดคลิก
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา 
3,977,330...รายละเอียดคลิก
แผน Health Happy - UDR
คุ้มค่ากว่า Health Happy แบบจ่ายทิ้ง
(ส่วนต่างเบี้ยตลอดสัญญา + มูลค่ากรมธรรม์)
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
6,229,600
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
8,044,800
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
7,219,800
เบี้ย UDR คุ้มกว่า 
6,120,330
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
7,767,330 
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
7,317,330
*มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันทั้งหมด กรณีผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ต่อปี
ผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย บลจ. เอไอเอ จึงไม่ใช่เป็นการการันตีผลตอบแทน
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20
・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี
  

ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพเด็ก AIA
AIA Health Happy - UDR 
เบี้ยคงที่ แผนค่ารักษา 15 ล้านบาท ต่อปี

สัญญาหลัก AIA Issara Plus (Unit Linked)
สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR แผน 15 ล้านบาท
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกัน ณ วันที่ทำประกัน
**สามารถปรับเปลี่ยน ทุนประกัน และระยะเวลาส่งเบี้ยได้...คลิก

ตัวอย่าง เพศ และ อายุเด็กชาย อายุ 15 วัน - 1 ขวบ
AIA Health Happy UDR - แผน 15 ล้าน
เด็กหญิง อายุ 15 วัน - 1 ขวบ
AIA Health Happy UDR - แผน 15 ล้าน
กรณี วางแผนส่งเบี้ยแพ็คเกจ 1
แพ็คเกจ 2
แพ็คเกจ 3
แพ็คเกจ 1
แพ็คเกจ 2
แพ็คเกจ 3
ทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD)
ที่แนะนำ (สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้)
1,000,0002,000,0005,000,0001,000,0002,000,0005,000,000 
อายุ 55 ปี ปรับลดทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD) เป็นขั้นต่ำ
100,000200,000500,000100,000200,000500,000 
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่      1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล AIA Health Happy UDR แผน 15 ล้านบาท จนถึงอายุ 85 ปี...คลิก
      2. สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามมูลค่า ณ ปีที่ต้องการ
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตผลประโยชน์กรทุนประกันชีวิต + มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่เสียชีวิต
เบี้ยประกันต่อปี (เบี้ยคงที่)
100,000115,000155,00095,000110,000150,000
ระยะเวลาส่งเบี้ยที่แนะนำ20 ปี20 ปี15 ปี20 ปี20 ปี15 ปี
เบี้ยประกันตลอดสัญญา
2,000,0002,300,000 2,325,0001,900,0002,200,0002,250,000 
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 201,140,0001,550,0001,760,0001,210,0001,630,0001,890,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 301,450,0002,050,0002,300,0001,520,0002,150,0002,520,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 85 ปี2,990,0009,140,0009,350,0003,310,00010,240,00013,270,000
เทียบเบี้ย AIA Health Happy 5 ล้าน
แบบจ่ายทิ้ง ตั้งแต่ อายุ 31 - 85 ปี
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
5,167,500...รายละเอียดคลิก
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา 
5,361,600...รายละเอียดคลิก
แผน Health Happy - UDR
คุ้มค่ากว่า Health Happy แบบจ่ายทิ้ง

(ส่วนต่างเบี้ยตลอดสัญญา + มูลค่ากรมธรรม์)
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
6,157,500
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
12,007,500
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
12,192,500
เบี้ย UDR คุ้มกว่า 
6,577,500
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
13,207,500
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
16,187,500 
*มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันทั้งหมด กรณีผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ต่อปี
ผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย บลจ. เอไอเอ จึงไม่ใช่เป็นการการันตีผลตอบแทน
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20
・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี

ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพเด็ก
AIA Health Happy - UDR
เบี้ยคงที่ แผนค่ารักษา 25 ล้านบาท ต่อปี

สัญญาหลัก AIA Issara Plus (Unit Linked)
สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR แผน 25 ล้านบาท
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกัน ณ วันที่ทำประกัน
**สามารถปรับเปลี่ยน ทุนประกัน และระยะเวลาส่งเบี้ยได้...คลิก

ตัวอย่าง เพศ และ อายุเด็กชาย อายุ 15 วัน - 1 ขวบ
AIA Health Happy UDR - แผน 25 ล้าน
เด็กหญิง อายุ 15 วัน - 1 ขวบ
AIA Health Happy UDR - แผน 25 ล้าน
กรณี วางแผนส่งเบี้ยแพ็คเกจ 1
แพ็คเกจ 2
แพ็คเกจ 3
แพ็คเกจ 1
แพ็คเกจ 2
แพ็คเกจ 3
ทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD)
ที่แนะนำ (สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้)
1,000,0002,000,0005,000,0001,000,0002,000,0005,000,000 
อายุ 55 ปี ปรับลดทุนประกันชีวิต
และ ทุพพลภาพ (TPD) เป็นขั้นต่ำ
100,000200,000500,000100,000200,000500,000 
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่      1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล AIA Health Happy UDR แผน 25 ล้านบาท จนถึงอายุ 85 ปี...คลิก
      2. สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามมูลค่า ณ ปีที่ต้องการ
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตผลประโยชน์กรทุนประกันชีวิต + มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่เสียชีวิต
เบี้ยประกันต่อปี (เบี้ยคงที่)
125,000135,000185,000120,000130,000180,000
ระยะเวลาส่งเบี้ยที่แนะนำ20 ปี20 ปี15 ปี20 ปี20 ปี15 ปี
เบี้ยประกันตลอดสัญญา
2,500,0002,700,000 2,775,0002,400,0003,600,0002,700,000 
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 201,450,0001,720,0002,040,0001,590,0001,860,0002,240,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 301,850,0002,230,0002,660,0002,070,0002,480,0003,020,000
*มูลค่าคาดการณ์ ณ อายุ 85 ปี3,740,0007,340,0009,640,0005,780,00010,150,00015,260,000
เทียบเบี้ย AIA Health Happy 5 ล้าน
แบบจ่ายทิ้ง ตั้งแต่ อายุ 31 - 85 ปี
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา
6,726,700...รายละเอียดคลิก
อายุ 35 - 85 ปี เบี้ยทิ้งตลอดสัญญา 
6,940,200...รายละเอียดคลิก
แผน Health Happy - UDR
คุ้มค่ากว่า Health Happy แบบจ่ายทิ้ง

(ส่วนต่างเบี้ยตลอดสัญญา + มูลค่ากรมธรรม์)
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
7,966,700
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
11,366,700
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
13,591,700
เบี้ย UDR คุ้มกว่า 
10,320,200
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
13,490,200
เบี้ย UDR คุ้มกว่า
19,500,200
*มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันทั้งหมด กรณีผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ต่อปี
ผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย บลจ. เอไอเอ จึงไม่ใช่เป็นการการันตีผลตอบแทน
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20
・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี

เอกสารเพิ่มเติม

 

สอบถาม / รับข้อเสนอพิเศษ

      Line @iAgencyAIA

 

บทความโดย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้