4 ขั้นตอน เตรียมความพร้อม เป็นตัวแทนประกันชีวิต คุณภาพ ภายใน 1 เดือน

AIA FA iAgencyAIA.com

1. ติดตั้งเครื่องมือการทำงาน AIA iMO

 1. เช้าเว็บไซต์ AIA Agent Internet Access
  https://agent.aia.co.th/login/public/login

 2. กด "รีเซ็ตรหัสผ่าน"
  ใส่รหัสตัวแทน เอไอเอ ยืนยันตัวตนด้วย OTP และ ตั้งรหัสผ่านใหม่

 3. ล็อคอินเข้าระบบ AIA Agent Internet Access
  เพื่อใช้เป็นตัวกลางในการเข้าระบบต่างๆ

AIA IMO

 1. ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น AIA iMO บน iPad
  https://agent.aia.co.th/login/ASAP/index.html

 2. ตั้งค่า จัดการอุปกรณ์ บน iPad 
  iPad เมนูภาษาไทย
  ตั้งค่า > ทั่วไป > การจัดการ VPN และ อุปกรณ์ > AIA Company Limited > กด เชื่อถือ
  iPad เมนูภาษาอังกฤษ
  Setting > General > VPN & Device Management >  AIA Company Limited > กด Trust

 3. ล็อคอินเข้า แอพพลิเคชั่น AIA IMO
  ใช้รหัสผ่านเดียวกับระบบ AIA Agent Internet Access ที่สร้างไว้

 4. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ที่เกี่ยวข้อทั้งหมดใน IMO
  - Sale เกี่ยวกับการขาย
  - Service เกี่ยวกับการบริการ
  - Support เกี่ยวกับตัวแทน

 1. ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น AIA ONE บน Smart Phone และ iPad
  https://agent.aia.co.th/login/ASAP/index.html

 2. ตั้งค่า จัดการอุปกรณ์ บน iPad 
  iPad เมนูภาษาไทย
  ตั้งค่า > ทั่วไป > การจัดการ VPN และ อุปกรณ์ > AIA Company Limited > กด เชื่อถือ
  iPad เมนูภาษาอังกฤษ
  Setting > General > VPN & Device Management >  AIA Company Limited > กด Trust

 3. ล็อคอินเข้า แอพพลิเคชั่น AIA One
  ใช้รหัสผ่านเดียวกับระบบ AIA Agent Internet Access ที่สร้างไว้

 4. เข้าใช้งาน iSay สร้างนามบัตร Digital และ Content ออนไลน์ด้วย
  - สร้างนามบัตร ดิจิทัล ของคุณด้วย iSay
  - เลือกคอนเท้นที่ถูกใจ ออกแบบแผนการทำการตลาดออนไลน์ด้วยตัวคุณเอง 1. Scan QR Code Add Line AIA iMO Smart
  กดเพิ่มเพื่อน > QR Code > Scan QR
  AIA IMo Smart Add Line

 2. กดสมัครใช้บริการ ที่ริชเมนู
  ล็อคอิน ด้วยรหัสผ่านเดียวกับระบบ AIA Agent Internet Access ที่สร้างไว้

 3. สามารถใช้ค้นหาข้อมูล และ สอบถาม กับผู้ช่วย AI ได้ทันที
  สรุปความสามารถ AIA iMO Smart ชมคลิปวิดีโอด้านบน 

2. อบรม หลักสูตรพื้นฐาน ผ่านระบบ iAcademy

เข้าระบบ AIA iAcademy ที่ระบบข้อมูลตัวแทน
เลือกหัวข้อ "ระบบข้อมูลการฝึกอบรม (iAcademy)"
https://agent.aia.co.th/login/public/login

รหัสวิชาหลักสูตรสิทธิ์การขาย (อบรมออนไลน์)หมายเหตุ
10E การขายแบบไม่ตรวจสุขภาพ (Non-Med)ถ้าไม่อบรม
ต้องพาลูกค้าตรวจสุขภาพทุกเคส
5E9 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน (CPD 6)เพื่อสิทธิ์ในการขายประกันชีวิต
5E8 Multi-Pay CI (CPD 1) -
3E8 Unit Linked Product & ULP Sales Process (BASIC) (CPD 3)ต้องอบรม และ สอบผ่าน
เพื่อสิทธิ์ในการขายผลิตภัณฑ์
Unit Linked
3E9 Mutual Fund & Investment & Infinite Wealth (ADVANCE) (CPD 3)
 สมัครสอบใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน IC Plain

เข้าระบบ AIA iAcademy ที่ระบบข้อมูลตัวแทน
เลือกหัวข้อ "ระบบข้อมูลการฝึกอบรม (iAcademy)"
https://agent.aia.co.th/login/public/login

How to Series

บทเรียนละประมาณ 10-20 นาที

รหัสวิชาหลักสูตรสิทธิ์การขาย (อบรมออนไลน์)หมายเหตุ
3EV E-Learning: How To Series บทที่ 1 (CPD 1)เทคนิค วิธีการ
และ แนวทางการทำงาน

3EW E-Learning: How To Series บทที่ 2 (CPD 1)
3EX  E-Learning: How To Series บทที่ 3 (CPD 1)
3EY  E-Learning: How To Series บทที่ 4 (CPD 1)
5EA E-Learning: Digital Gen C (CPD 1)
5E2 E-Learning: Refresher Product Traning OCL (CPD 1)ทบทวนภาพรวมผลิตภัณฑ์
3EA E-Learning: Digital Operation (CPD 1)เรียนรู้ระบบตัวแทน ดิจิทัล
3EB E-Learning: iPlan (CPD 1)โปรแกรมวางแผนการเงิน
3EG E-Learning: iActivity (CPD 1)โค้ชออนไลน์ส่วนตัว
3EH E-Learning: iSign (CPD 1)วิธีการทำประกันชีวิตออนไลน์
3EZ E-Learning: แอปพลิเคชั่น iSay (CPD 1)ระบบการตลาด ออนไลน์
5EF E-Learning: ทบทวนความรู้ ผลิตภัณฑ์ AIA Multi-Pay CI (CPD 1)

เข้าระบบ AIA iAcademy ที่ระบบข้อมูลตัวแทน
เลือกหัวข้อ "ระบบข้อมูลการฝึกอบรม (iAcademy)"
https://agent.aia.co.th/login/public/login

รหัสวิชาหลักสูตรภาคบังคับหมายเหตุ
1E0 PASS2 น้องใหม่หัวใจแกร่ง (CPD 14) (ออนไลน์)ต้องอบรมภายใน 3เดือน หลังจากได้รับรหัสตัวแทน
1M3 น้องใหม่หัวใจดิจิทัล PASS2 Plus (CPD14) (แบบห้องเรียน)

เข้าระบบ AIA iAcademy ที่ระบบข้อมูลตัวแทน
เลือกหัวข้อ "ระบบข้อมูลการฝึกอบรม (iAcademy)"
https://agent.aia.co.th/login/public/login

หลักสูตร แนะนำ แบบประกันของ เอไอเอ FUFT ต้องเลือกอบรมอย่างน้อย 9 หลักสูตร
ภายใน 6 เดือน หลังได้รับรหัสตัวแทน เอไอเอ

รหัสวิชาเลือกอบรม หลักสูตร FUFT  ให้ครบ 9 หลักสูตร (อบรมออนไลน์)หมายเหตุ
1EK AIA 20 Pay Life Non-Par (CPD 1)แบบประกันหลัก
1EI AIA Endowment 15/25 (Non-Par) (CPD 1)
3EJ AIA Excellent 20/20 (Non Par) (CPD 1)
1EL AIA Annuity Fix (CPD 1)
2E3 AIA CI Plusสัญญาเพิ่มเติม
กลุ่มโรคร้ายแรง
5E8 AIA Multi-Pay CI
1E2 AIA HB Extra (CPD 1)สัญญาเพิ่มเติม
ค่ารักษาพยาบาล และ ชดเชยรายได้
2E7 AIA H&S Extra (CPD 1)
3ED AIA Health Happy (CPD 1)
2E5 AIA WP (CPD 1)สัญญาเพิ่มเติม
กลุ่มยกเว้นการชำระเบี้ย
2E6 AIA PB-PBCI (CPD 1)
2E1 AIA Accident (CPD 1)
1EM AIA Vitality (CPD 1)
3EE AIA Vitality Journey (CPD 1)

3. วางแผนการทำงานกับ iAgencyAIA.com

AIA iMO

IMO - Sale

 1. uNeedLife
  โปรแกรม นำเสนอแผนประกันชีวิตทั่วไป

 2. uNeedLink
  โปรแกรม นำเสนอแผนประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)

 3. iPOS+
  โปรแกรมสร้างใบสมัครทำประกัน และ รับชำระเบี้ยลูกค้า

 4. iPlan
  โปรแกรมใช้เปิดใจลูกค้า เพื่อการวางแผนการเงิน

 5. ต้องการเรียนรู้การใช้งาน
  - อบรมการใช้งานออนไลน์ ได้ที่ ระบบ iAcademy
  - ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ ระบบ Resouce Center
   

 IMO - Support

 1. iAcademy
  ระบบอบรม และ เรียนรู้ ออนไลน์ ของ เอไอเอ

 2. Resouce Center (RCON)
  ระบบติดตามข่าวสาร และ ค้นหาข้อมูล เอไอเอ

 3. Business Planner
  ระบบวางแผน และ ติดตามผลงาน ภาพรวม

 4. iActivity
  ระบบวางแผน และ โค้ชส่วนตัว ติดตามผลงาน ละเอียด

 5. iMO Smart
  ไลน์ เลขา และ ผู้ช่วยส่วนตัว ดิจิทัล

การทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิต รายชื่อเป็นเรื่องพื้นฐานเพื่อใช้เข้าพบและออกทำงาน

 1. เริ่มต้น ลิส รายชื่อผู้มุ่งหวัง ให้ได้มากที่สุด
  - ดาวน์โหลดฟอร์ม ไฟล์ Excel...คลิก
  - ดาวน์โหลดฟอร์ม ไฟล์ Number...คลิก

 2. แบ่งกลุ่มผู้มุ่งหวัง (ตลาดธรรมชาติ)
  กลุ่ม A:  สนิท / เชื่อถือ
  กลุ่ม B: ไม่สนิท / เชื่อถือ
  กลุ่ม C: สนิท / ไม่เชื่อถือ
  กลุ่ม D: ไม่สนิท / ไม่เชื่อถือ

 3. วางแผนการทำงาน และ เข้าพบ ผู้มุ่งหวัง
  โดยเริ่มจาก กลุ่ม A และ B
  - ไอเดียเริ่มต้นการวางแผนงาน...คลิก

 4. เตรียมความพร้อม และ วางแผนการเข้าพบ

ตัวแทนใหม่ที่ได้รับรหัสตัวแทนแล้ว จะยังไม่สามารแนะนำผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และ มากขึ้นในอนาคต

การมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จึงเป็นสิ่งที่ตัวแทนมืออาชีพ จำเป็นต้องมีเพื่อสร้างทางเลือกให้ลูกค้า และ โอกาสในการประสบความสำเร็จในอาชีพของตัวแทนมากขึ้น

ตัวแทนทีมงาน iAgencyAIA.com สามารถเข้ารับอบรมใบอนุญาต  และ ติวสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน มูลค่า 4,000 บาท ได้ฟรี

4. เริ่มทำงานจริง

 1. เริ่มนัดหมายผู้มุ่งหวัง
  จากรายชื่อที่ลิสไว้ โดยเริ่มจากผู้มุ่งหวัง กลุ่ม A และ B ก่อน

 2. ระบุวัตถุประสงค์ของการนัดให้ชัดเจน
  แนะนำตัว และ ทำการนัดหมาย อย่างตรงไปตรงมา แจ้งวัตถุประสงค์ของการนัดให้ชัดเจน
  เช่น: นัดหมายเพื่อแนะนำตัว, นัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพทางการเงิน
  - วิธีการ ทำตามหลักสูตรที่อบรมมาจาก iAcademy ที่ได้อบรมไปแล้ว

ในการเข้าพบผู้มุ่งหวัง มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน
ให้ทำตามลำดับ เพื่อการทำงานที่ จริงใจ ตรงไปตรงมา และ เพื่อการรับฟังความต้องการของผู้มุ่งหวัง อย่างแท้จริง

 1. เปิดใจ
  - แนะนำตัว พูดคุยทั่วไป เรื่องที่ผู้มุ่งหวัง สนใจให้ผู้มุ่งหวังสบายใจ
  - ใช้เครื่องมือตรวจสุขภาพทางการเงิน FHC เพื่อช่วยเก็บข้อมูล

 2. สร้างปัญหา
  - เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ให้ถามคำถามเพื่อฟังความเห็น ถึงความต้องการ หรือ ความกังวล ของมุ่งหวัง เพื่อการแนะนำแผนที่ตอบโจทย์

 3. เสนอการขาย
  - นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ ด้วยโปรแกรม iMO > Sale Tools

 4. ปิดการขาย
  - นำส่งงานด้วยโปรแกรม iMO > iPOS+

การที่ผู้มุ่งหวัง จะเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าประกันชีวิต
จะต้องมีองค์ประกอบ MANHA ครบทั้ง 5 ข้อ
ซึ่งตัวแทนจะได้ข้อมูลชองผู้มุ่งหวังจากการเปิดใจ ด้วยแบบสอบถาม FHC

 • M (Money)
  ผู้มุ่งหวัง ต้องมีความสามารถในการชำระเบี้ย เพื่อทำประกัน

 • A (Authority)
  ผู้มุ่งหวัง ต้องมีอำนาจการตัดสินใจ บ่อยครั้งที่ผู้มุ่งหวังของตัวแทน มีความสามารถที่จะชำระเบี้ยประกัน แต่ต้องสอบถามผู้มีอำนาจตัดสินใจก่อน หรือ ผู้ร่วมตัดสินใจ ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือ ตัวแทนควรเข้าพบและเปิดใจกับผู้มุ่งหวังที่มีอำนาจการตัดสินใจอยู่ด้วย

 • N (Need)
  ผู้มุ่งหวัง ต้องมีความต้องการ หากยังไม่มีหรือยังไม่เห็นความสำคัญก็เป็นการยากที่มุ่งหวังจะตัดสินใจทำประกัน ดังนั้นตัวแทนต้องพยายาม เปิดใจและแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นถึงความจำเป็นนี้ก่อน

 • H (Health)
  ผู้มุ่งหวัง ต้องมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทำประกันได้ (เฉพาะแบบประกันที่ต้องตอบคำถามสุขภาพ)
  - ประเมิณสุขภาพผู้มุ่งหวังจากการอบรมหลักสูตร Non Med

 • A (Age)
  ผู้มุ่งหวัง ต้องมีอายุอยู่ในช่วงอายุที่สามารถทำประกันได้ (ขึ้นอยู่กับแบบประกัน)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้