โปรโมชั่น ประกันชีวิต เอไอเอ iAgencyAIA.com ปี 2566 / 2023

โปรโมชั่น ส่วนลดเบี้ย ประกัน เอไอเอ

โปรโมชั่น และ สิทธิพิเศษ ประกันชีวิต เอไอเอ
ที่ iAgencyAIA.com
ปี 2566 / 2023


โปรโมชั่น และ สิทธิพิเศษ ประจำเดือน...คลิก
โปรโมชั่นพิเศษ ประกันชีวิต จากบริษัท เอไอเอ

สิทธิพิเศษ ประกันชีวิต...คลิก
  - ส่วนลดเบี้ยประกันตลอดสัญญา
  - Cash Back ประกันชีวิตควบการลงทุน สูงสุด 20%
  - โบนัสพิเศษประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked)


สิทธิพิเศษ ประกันสุขภาพ...คลิก
  - ส่วนลดเบี้ยประกันค่าชดเชย ปีแรก
  - Top Up ส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพ ปีแรก
  - Top Up ส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพ ปีต่ออายุ
  - Cash Back ประกันสุขภาพแบบเบี้ยคงที่ UDR (Unit Linked)

สิทธิพิเศษ ทุนประกันกันชีวิต 10 ล้านบาทขึ้นไป...คลิก
  - สิทธิพิเศษก่อนทำประกัน
  - ส่วนลดเบี้ยประกันตลอดสัญญา
  - ส่วนลดค่าธรรมเนียมประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)
  - Cash Back ประกันชีวิตควบการลงทุน สูงสุด 20%

  - โบนัสพิเศษประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked)

สิทธิพิเศษ จากตัวแทน iAgencyAIA.com...คลิก
  - โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
  - ส่วนลดพิเศษค่ารักษาพยาบาล
  - อื่นๆ


สิทธิพิเศษ ประกันชีวิต

 ส่วนลดเบี้ยประกันชีวิต เพื่อความคุ้มครอง (แบบตลอดชีพ) ตลอดสัญญา
 AIA 20 Pay Life (Non Par) / ตลอดชีพ 20/99...คลิก 
 ทุนประกัน 250,000 - 599,999 บาท
 ทุนประกัน 600,000 บาทขึ้นไป
ส่วนลดเบี้ย 1.00 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท ตลอดสัญญา
ส่วนลดเบี้ย 2.00 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท ตลอดสัญญา

 AIA 10&15 Pay Life (Non Par) / ตลอดชีพ 10&15/99...คลิก
 ทุนประกัน 500,000 บาทขึ้นไป 
ส่วนลดเบี้ย 2.00 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท ตลอดสัญญา

 AIA CI Super Care 20/99  โรคร้ายแรงตลอดชีพ...คลิก
 ทุนประกัน 500,000 - 799,999 บาท
 ทุนประกัน 800,000 - 999,999 บาท
 ทุนประกัน 1,000,000 - 4,999,999 บาท
 ทุนประกัน 5,000,000 - 15,000,000 บาท
ส่วนลดเบี้ย 0.50 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท ตลอดสัญญา
ส่วนลดเบี้ย 1.00 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท ตลอดสัญญา
ส่วนลดเบี้ย 1.50 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท ตลอดสัญญา
ส่วนลดเบี้ย 2.00 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท ตลอดสัญญา

 AIA CI Super Care 10/99 โรคร้ายแรงตลอดชีพ...คลิก
 ทุนประกัน 1,000,000 - 4,999,999 บาท
 ทุนประกัน 5,000,000 - 15,000,000 บาท
ส่วนลดเบี้ย 2.50 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท ตลอดสัญญา
ส่วนลดเบี้ย 3.50 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท ตลอดสัญญา
 
 ส่วนลดเบี้ยประกันชีวิต เพื่อการสะสมทรัพย์ ตลอดสัญญา
 AIA Excellent (Non Par) สะสมทรัพย์ 20/20...คลิก
 ทุนประกัน 250,000 บาทขึ้นไปส่วนลดเบี้ย 1.00 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท ตลอดสัญญา

 AIA Endowment 15Pay25 (Non Par) สะสมทรัพย์ 15/25...คลิก
 ทุนประกัน 300,000 - 599,999 บาท
 ทุนประกัน 600,000 บาทขึ้นไป
ส่วนลดเบี้ย 1.00 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท ตลอดสัญญา
ส่วนลดเบี้ย 1.50 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท ตลอดสัญญา
 
 Cash Back จากค่า COI ประกันชีวิตควบการลงทุน
 AIA Issara Plus (Unit Linked)...คลิก1. Cash Back 10% จากค่า COI โดยโครงการ AIA Vitality
2. Top Up Cash Back จากค่า COI อีก 5% กรณีแนบสัญญาเพิ่มเติม UDR  2 ตัวขึ้นไป
3. สะสมคะแนน AIA Vitality เพื่อรับ Cash Back จากค่า COI ปีต่ออายุสูงสุด 20%
รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิก
  
 โบนัสพิเศษ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ตลอดสัญญา
 AIA Issara Plus (Unit Linked)...คลิก
โบนัสพิเศษยามเกษียณ 0.45% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก (ภายใต้เงื่อนไข) 
 AIA 20 Pay Link (Unit Linked)...คลิกโบนัสพิเศษยามเกษียณ 0.25% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก (ภายใต้เงื่อนไข)  
 AIA Smart Select (Unit Linked)...คลิกโบนัสของเบี้ยประกันภัยหลัก สูงสุด 5%* ของเบี้ยประกันภัยหลัก ที่บริษัทไดรับชําระ (ภายใต้เงื่อนไข)


สิทธิพิเศษ ประกันสุขภาพ

 ส่วนลดเบี้ยประกัน จากสัญญาเพิ่มเติม ค่าชดเชย ปีแรก ในโครงการ AIA Vitality (อายุ 18-60ปี)
 AIA CI Plus (เสียชีวิต และ โรคร้ายแรง)...คลิก
 ทุนประกันตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปส่วนลดเบี้ยปีแรก 5% + สิทธิ์เข้าโครงการ AIA Vitality (Free)
  
 AIA Multi-PAY CI (ชดเชยโรคร้ายแรงทุกระยะ เจอ จ่าย หลายจบ)...คลิก
 ทุนประกันตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
ส่วนลดเบี้ยปีแรก 5% + สิทธิ์เข้าโครงการ AIA Vitality (Free)

 Top Up ส่วนลดเบี้ยประกัน สัญญาเพิ่มเติม ปีแรก ในโครงการ AIA Vitality (อายุ 18-60ปี)
 เมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติมเหล่านี้ ตั้งแต่ 3 แบบ ขึ้นไป

 1. AIA Health Happy...คลิก
 2. AIA Health Saver...คลิก
 3. AIA H&S Extra (New Standard)...คลิก
 4. AIA HB Extra...คลิก
 5. AIA CI Plus (ทุนตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป)...คลิก
 6. AIA Multi-PAY CI (ทุนตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป)...คลิก

Top Up ส่วนลดเบี้ยปีแรกอีก 5% จากเบี้ยประกันอัตราปกติ + สิทธิ์เข้าโครงการ AIA Vitality (Free)

 
 Top Up ส่วนลดเบี้ยประกัน สัญญาเพิ่มเติม ปีต่ออายุ ในโครงการ AIA Vitality (อายุ 18-60ปี)
 สัญญาเพิ่มเติมทุกแบบ ในโครงการ AIA Vitality
 1. AIA Health Happy...คลิก
 2. AIA Health Saver...คลิก
 3. AIA H&S Extra (New Standard)...คลิก
 4. AIA HB Extra...คลิก
 5. AIA CI Plus (ทุนตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป)...คลิก
 6. AIA Multi-PAY CI (ทุนตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป)...คลิก
สะสมคะแนน AIA Vitality เพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันปีต่อไป สูงสุด 25% รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิก 
  
 Cash Back จากค่า COR ประกันสุขภาพแบบเบี้ยคงที่ UDR (Unit Linled)
 สัญญาเพิ่มเติมแบบเบี้ยคงท่ี UDR (Unit Linked) ทุกตัว...คลิก
 1. AIA Health Happy UDR...คลิก
1.สิทธิ์เข้าโครงการ AIA Vitality (Free)
2. Top Up Cash Back 5% จากค่า COR ปีแรก เมื่อแนบสัญญาเพิ่มติม UDR 2 ตัวขึ้นไป
3. สะสมคะแนน AIA Vitality เพื่อรับ Cash Back จากค่า COI ปีต่ออายุสูงสุด 20%
รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิก
 2. AIA Health Saver UDR
 3. AIA H&S Extra UDR
 4. AIA HB Extra UDR
 5. AIA Multi-PAY CI UDR1. Cash Back 5% จากค่า COR ปีแรก + สิทธิ์เข้าโครงการ AIA Vitality (Free)
2. Top Up Cash Back 5% จากค่า COR ปีแรก เมื่อแนบสัญญาเพิ่มติม UDR 2 ตัวขึ้นไป
3. สะสมคะแนน AIA Vitality เพื่อรับ Cash Back จากค่า COI ปีต่ออายุสูงสุด 25%
รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิก


สิทธิพิเศษ ลูกค้าสินทรัพย์สูง

 สิทธิพิเศษ ก่อนทำประกันชีวิต
 ทุกแบบประกัน โครงการ AIA Prestige...คลิก1. ทุนประกัน10-50ล้านบาทแรกไม่ต้องตรวจสุขภาพกรณีแถลงสุขภาพมารตฐาน (สำหรับลูกค้าอายุ 16-50 ปี)
2. กรณีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน ใช้สิทธิ์ส่วนลดเบี้ยพิเศษ Prefered Rate ได้ (ท้าทายตรวจสุขภาพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
3. สิทธิ เป็นสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club...คลิก


 ส่วนลดเบี้ยประกันชีวิต ตลอดสัญญา
 AIA Legacy Prestige 10&15/99...คลิก1. เบี้ยประกันสุขภาพมาตฐานอัตราพิเศษ ตลอดสัญญา
2. กรณีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน (Prefered Rate) รับส่วนลดเบี้ยพิเศษอีกตลอดสัญญา (สอบถามเพิ่มเติม...คลิก)
3. กรณีสุขภาพไม่มาตรฐาน (ไม่เกินขั้น D) รับส่วนลดไม่เพิ่มเบี้ยตลอดสัญญา
4. สิทธิ์ เป็นสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club...คลิก


 
 ส่วนลดค่าธรรมเนียมประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ตลอดสัญญา
 AIA Issara Prestige Plus (Unit Linked)...คลิก
1. กรณีสุขภาพมาตรฐาน รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) 10% ตลอดสัญญา
2. กรณีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน (Prefered Rate) รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) 15% ตลอดสัญญา
3. กรณีสุขภาพไม่มาตรฐาน (ไม่เกินขั้น D) รับส่วนลดไม่เพิ่มค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) ตลอดสัญญา
4. สิทธิ์ เป็นสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club...คลิก
 AIA 20 Pay Link Prestige (Unit Linked)...คลิก1. กรณีสุขภาพมาตรฐาน รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) 10% ตลอดสัญญา
2. กรณีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน (Prefered Rate) รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) 15% ตลอดสัญญา
3. กรณีสุขภาพไม่มาตรฐาน (ไม่เกินขั้น D) รับส่วนลดไม่เพิ่มค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) ตลอดสัญญา
4. สิทธิ์ เป็นสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club...คลิก
 AIA Infinite Wealth Prestige (Unit Linked)...คลิก1. กรณีสุขภาพมาตรฐาน รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) 20% ตลอดสัญญา
2. กรณีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน (Prefered Rate) รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) 30% ตลอดสัญญา
3. กรณีสุขภาพไม่มาตรฐาน (ไม่เกินขั้น D) รับส่วนลดไม่เพิ่มค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) ตลอดสัญญา
4. สิทธิ์ เป็นสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club...คลิก
 AIA Infinite Gift Prestige (Unit Linked)...คลิก1. กรณีสุขภาพมาตรฐาน รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) 20% ตลอดสัญญา
2. กรณีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน (Prefered Rate) รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) 30% ตลอดสัญญา
3. กรณีสุขภาพไม่มาตรฐาน (ไม่เกินขั้น D) รับส่วนลดไม่เพิ่มค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) ตลอดสัญญา
4. สิทธิ์ เป็นสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club...คลิก
 AIA Smart Select Prestige (Unit Linked)...คลิก1. กรณีสุขภาพมาตรฐาน รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) 10% ตลอดสัญญา
2. กรณีสุขภาพไม่มาตรฐาน (ไม่เกินขั้น D) รับส่วนลดไม่เพิ่มค่าธรรมเนียมการประกัน (COI) ตลอดสัญญา
3. สิทธิ์เป็นสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club...คลิก
  
 Cash Back จากค่า COR ประกันสุขภาพแบบเบี้ยคงที่ UDR (Unit Linled) 
 AIA Issara Prestige Plus (Unit Linked)...คลิก1. Cash Back 10% จากค่า COI โดยโครงการ AIA Vitality
2. Top Up Cash Back จากค่า COI อีก 5% กรณีแนบสัญญาเพิ่มเติม UDR  2 ตัวขึ้นไป
3. สะสมคะแนน AIA Vitality เพื่อรับ Cash Back จากค่า COI ปีต่ออายุสูงสุด 20%
รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิก 
  
 โบนัสพิเศษ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ตลอดสัญญา
 AIA Issara Prestige Plus (Unit Linked)...คลิก
โบนัสพิเศษยามเกษียณ 0.45% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก (ภายใต้เงื่อนไข)
 AIA 20 Pay Link Prestige (Unit Linked)...คลิกโบนัสพิเศษยามเกษียณ 0.25% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก (ภายใต้เงื่อนไข) 
 AIA Infinite Wealth Prestige (Unit Linked)...คลิกโบนัสพิเศษยามเกษียณ 0.25% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก (ภายใต้เงื่อนไข) 
 AIA Infinite Gift Prestige (Unit Linked)...คลิกโบนัสพิเศษยามเกษียณ 0.25% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก (ภายใต้เงื่อนไข) 
 AIA Smart Select Prestige (Unit Linked)...คลิกโบนัสของเบี้ยประกันภัยหลัก สูงสุด 5%* ของเบี้ยประกันภัยหลัก ที่บริษัทไดรับชําระ (ภายใต้เงื่อนไข)


สิทธิพิเศษ
จากตัวแทน iAgencyAIA.com

 

เอกสารเพิ่มเติม

 

สอบถาม / รับข้อเสนอพิเศษ

      Line @iAgencyAIA

 

บทความโดย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้