ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร TPD คืออะไร และ ควรมีหรือไม่?

ประกันทุพพลภาพ (TPD) คืออะไร?

ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร TPD คืออะไร?

 

ประเทศไทยมีผู้พิการทั้งสิ้น 3.7 ล้านคน
คิดเป็น 5.5% ของประชากร

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 อ่านเพิ่มเติม...คลิก

 

ทุุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
ความเสี่ยงที่กระทบฐานะทางการเงินมากที่สุด

ความเสี่ยงด้านสุขภาพ จากน้อยไปมาก
  1. เจ็บป่วยรุนแรง: มีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ก็มีโอกาสรักษาให้หาย กลับมาสร้างรายได้ใหม่
  2. เสียชีวิต: ทำให้รายได้ของครอบครัวหายไป
  3. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร: นอกจากรายได้ของครอบครัวจะหายไปแล้ว ครอบครัวก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามมา ทั้งทางด้านการเงิน และ ด้านเวลา เพื่อดูแลบุคคลทุพพลภาพ (ผู้ป่วยติดเตียง / เจ้าชาย เจ้าหญิง นิทรา) ในเรื่องการวางแผนการเงิน จึงถือว่า การเจ็บป่วยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เป็นความเสี่ยงที่รุนแรงที่สุด

 

การวางแผน ประกันทุพพลภาพ (TPD) 
จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

AIA Issara Plus (Unit Linked) เป็นแผนประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองทุพพลภาพ (TPD) เท่ากับทุนประกันชีวิต ซึ่งเป็นแผนประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครอง และ ช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน ช่วยตอบโจทย์วิถีชีวิตของหัวหน้าครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่อยากป้องกันความเสี่ยงให้คนในครอบครัว

ดูแผนประกันชีวิตควบการลงทุน
AIA Issara Plus (Unit Linked)...คลิก

 

ความหมาย ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
Total and Permanent Disability

“ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงถาวร” หมายถึง การเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวรจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ โดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวร ตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป ดังนี้
1.ทานอาหาร
2.อาบน้ำ
3.ล้างหน้า
4.แปรงฟัน
5.การแต่งตัว
6.การขับถ่าย
7. หรือไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้

โดยการทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิตลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วยโรคร้ายแรงหรือเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากโรคร้ายแรง หรือเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งนี้รวมถึงการสูญเสียหรือการทุพพลภาพอันเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

 

กรณีต่อไปนี้
ก็ถือว่าเป็นทุพพลภาพสิ้งเชิงถาวร

- สูญเสียสายตาทั้ง 2 ข้าง
- สูญเสียมือ 2 ข้าง หรือ เท้า 2 ข้าง หรือ มือ 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง
- สูญเสียสายตา 1 ข้าง และสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือ สูญเสียสายตา 1 ข้าง และสูญเสียเท้า 1 ข้าง

 

ความคุ้มครอง TPD จะอยู่ในสัญญา 
AIA Issara Plus (Unit Linked) ทุกฉบับ 

โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้
1. ความคุ้มครอง TPD จะเท่ากับทุนประกันชีวิตของสัญญา AIA Issara Plus (Unit-Linked)
2. หลังจากจ่ายเงินชดเชยสภาวะทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรแล้ว กรมธรรม์ Unit-Linked จะยังคงมีผลบังคับ และคุ้มครองชีวิตต่อไป ในส่วนของค่าธรรมเนียมการประกันภัย (COI) ก็จะปรับลดลงให้ด้วย เหลือแต่ในส่วนของค่าธรรมเนียมการประกันชีวิต

ดูแผนประกันชีวิตควบการลงทุน
AIA Issara Plus (Unit Linked)...คลิก

 

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ TPD

คุณ A ปัจจุบัน อายุ 31 ปี ทำประกันชีวิตควบการลงทุน 
AIA Issara Plus (Unit-Linked) ทุนประกันชีวิต 5,000,000 บาท

1. ต่อมาคุณ A อายุ 35 ปี เจ็บป่วยมีสภาวะทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
    1.1 บริษัท AIA จะจ่ายค่าชดเชยให้คุณ A เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท และ ความคุ้มครอง TPD สิ้นสุดลง แต่สัญญายังคงมีผลบังคับและให้ความคุ้มครองชีวิตคุณ A ต่อไป
    1.2 ค่าธรรมเนียมการประกันภัยรายปี(COI) จะถูกปรับลดลงเหลือเฉพาะในส่วนของความคุ้มครองชีวิต

2. ผ่านมาอีก 5 ปี คุณ A เสียชีวิต
    2.1 บริษัท AIA จะจ่ายทุนประกันชีวิตให้อีก 5,000,000 บาท + มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามมูลค่า ณ เวลานั้น ให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่คุณ A ระบุไว้

3. คุณ A รวมได้รับเงินชดเชยเป็นผลประโยชน์สูงสุดของกรมธรรม์ฉบับนี้คือ 10,000,000 บาท + มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ดูแผนประกันชีวิตควบการลงทุน
AIA Issara Plus (Unit Linked)
...คลิก


เอกสารเพิ่มเติม

 

สอบถาม / รับข้อเสนอพิเศษ

      Line @iAgencyAIA

 

บทความโดย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้