รีวิว เปรียบเทียบ การวางแผนทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท

รีวิว ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท

รีวิว เปรียบเทียบ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท ด้วย...

1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
1.1 AIA 20 Pay Life (Non Par)...คลิก
        ส่งเบี้ย 20 ปี คุ้มครองชีวิต ถึงอายุ 99 ปี
1.2 AIA 10&15 Pay Life (Non Par)...คลิก
        เลือกแผนส่งเบี้ย 10,15 ปี คุ้มครองชีวิต ถึงอายุ 99 ปี

2. ประกันชีวิตแบบ Unit Linked
2.1 AIA 20 Pay Linked (Unit Linked)...คลิก
        ส่งเบี้ย 20 ปี คุ้มครองชีวิต ถึงอายุ 99 ปี (ยูนิต ลิงค์)
2.2 AIA Life Issara Plus (Unit Linked)...คลิก
        แผน Unit Linked ที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้

3. สัญญาเพิ่มเติม แบบจ่ายเบี้ยทิ้ง
3.1 AIA CI Plus (Rider)...คลิก
       เบี้ยต่อปีแค่หลักพัน คุ้มครองชีวิต และ 44โรคร้ายแรง 1 ล้านบาท

 

AIA 20 Pay Life (Non Par)
ส่งเบี้ย 20 ปี คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

 ตัวอย่าง เพศ และ อายุเพศชายเพศหญิง 
อายุ 30 ปีอายุ 40 ปีอายุ 30 ปีอายุ 40 ปี
 ทุนประกันชีวิต1,000,000 บาท ถึงอายุ 99 ปี
 เบี้ยประกันปีละ19,50025,80016,11021,300
 เบี้ยประกันตลอดสัญญา390,000516,000322,200426,000
 มูลค่ากรมธรรม์ดูรีวิวฉบับเต็ม AIA 20 Pay Life (Non Par)...คลิก

เบี้ยประกัน ต่อทุนประกันชีวิต (คะแนน 9/10)
เก็บเงินในประกันแผนนี้แค่หลักหมื่นต้นๆ หากเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ ได้เงินชดเชย 1ล้านบาททันที

มูลค่ากรมธรรม์ / มูลค่าเวนคืน (คะแนน 7/10)
ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง การันตีมูลค่ากรมธรรม์ตามตารางมูลค่า และบริษัทประกันมั่นคง

แบบประกันนี้ เหมาะกับใคร?
ผู้ที่ต้องการสร้างทุนประกันให้ครอบครัว โดยการเก็บเงินในประกันชีวิตด้วยเบี้ยที่น้อยที่สุด 
รีวิวฉบับเต็ม AIA 20 Pay Life (Non Par)...คลิก

 

AIA 10&15 Pay Life (Non Par)
เลือกแผนส่งเบี้ย 10,15 ปี คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

 ตัวอย่าง แผนส่งเบี้ย เพศ และ อายุเพศชาย  เพศหญิง  
แผนส่งเบี้ย 10 ปีแผนส่งเบี้ย 15 ปีแผนส่งเบี้ย 10 ปีแผนส่งเบี้ย 15 ปี
อายุ 30 ปีอายุ 40 ปีอายุ 30 ปีอายุ 40 ปีอายุ 30 ปีอายุ 40 ปีอายุ 30 ปีอายุ 40 ปี
 ทุนประกันชีวิต1,000,000 บาท ถึงอายุ 99 ปี1,000,000 บาท ถึงอายุ 99 ปี
 เบี้ยประกันปีละ38,76050,21027,54035,85033,04044,48022,93029,990
 เบี้ยประกันตลอดสัญญา387,600502,100413,100537,750330,400444,800343,950449,850
 มูลค่ากรมธรรม์ดูรีวิวฉบับเต็ม AIA 10&15 Pay Life (Non Par)...คลิก

เบี้ยประกัน ต่อทุนประกันชีวิต (คะแนน 7/10)
เก็บเงินในประกันแผนนี้แค่หลักหมื่น และส่งเบี้ยสั้น หากเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ ได้เงินชดเชย 1 ล้านบาททันที

มูลค่ากรมธรรม์ / มูลค่าเวนคืน (คะแนน 7/10)
ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง การันตีมูลค่ากรมธรรม์ตามตารางมูลค่า และบริษัทประกันมั่นคง

แบบประกันนี้ เหมาะกับใคร?
เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างทุนประกันให้ครอบครัว หรือ วางแผนมรดก โดยการส่งเบี้ยประกันให้สั้นที่สุด
รีวิวฉบับเต็ม AIA 10&15 Pay Life (Non Par)...คลิก...คลิก

 

AIA 20 Pay Linked (Unit Linked)
ส่งเบี้ย 20 ปี คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี (ยูนิต ลิงค์)

 ตัวอย่าง เพศ และ อายุเพศชายเพศหญิง 
อายุ 31 ปีอายุ 41 ปีอายุ 31 ปีอายุ 41 ปี
 ทุนประกันชีวิต1,000,000 บาท ถึงอายุ 99 ปี
 เบี้ยประกันปีละ22,80029,90019,10025,300
 เบี้ยประกันตลอดสัญญา456,000598,000382,000506,000
 มูลค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีที่ 20*590,758758,655524,0891,044,229
 มูลค่าคาดการณ์ ณ ปีอื่นๆดูรีวิวฉบับเต็ม AIA 20 Pay Link (Unit Linked)...คลิก
*มูลค่าคาดการณ์ คำนวณจากกรณีผลตอบแทนจากการลงทุนคงที่ 5%ต่อปี

เบี้ยประกัน ต่อทุนประกันชีวิต (คะแนน 9/10)
เก็บเงินในประกันแผนนี้แค่หลักหมื่นต้นๆ หากเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ ได้เงินชดเชย 1 ล้านบาททันที

มูลค่ากรมธรรม์ / มูลค่าหน่วยลงทุน (คะแนน 9/10)
ส่งเบี้ยเหมือนแบบ AIA 20 Pay Life (Non Par) แต่เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

แบบประกันนี้ เหมาะกับใคร?
เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างทุนประกันให้ครอบครัว โดยการเก็บเงินในประกันชีวิตด้วยเบี้ยที่น้อยที่สุด  และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว
รีวิวฉบับเต็ม AIA 20 Pay Link (Unit Linked)...คลิก

 

AIA Life Issara Plus (Unit Linked)
แผน Unit Linked ที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ วางแผนส่งเบี้ย 15 ปี

 ตัวอย่าง เพศ และ อายุเพศชายเพศหญิง 
อายุ 31 ปีอายุ 41 ปีอายุ 31 ปีอายุ 41 ปี
 ทุนประกันชีวิต1,000,000 บาท (ปรับเปลี่ยนได้)
 เบี้ยประกันต่อปี ขั้นต่ำ12,00012,00012,00012,000
 เบี้ยประกันต่อปี ขั้นสูง
20,00033,33420,00033,334
 มูลค่าคาดการณ์ กรมธรรม์เบี้ยประกันหลังหักค่าธรรมเนียมประกันชีวิต (COI)
จะนำไปลงทุนในกองทุนรวม
ดูรีวิวฉบับเต็ม AIA Issara Plus (Unit Linked)
...คลิก

เบี้ยประกัน ต่อทุนประกันชีวิต (คะแนน 9/10)
เก็บเงิน 12,000 - 20,000 ต่อปี ได้ทุนประกันชีวิต และ ทุพพลภาพ (TPD) 1 ล้านบาท ทันที

มูลค่ากรมธรรม์ / มูลค่าหน่วยลงทุน (คะแนน 9/10)
ขึ้นอยู่กับทุนประกันชีวิต และ ผลตอบแทนจากการลงทุน

แบบประกันนี้ เหมาะกับใคร?
เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างทุนประกันให้ครอบครัว ในช่วงวัยทำงาน โดยการเก็บเงินในประกันชีวิตด้วยเบี้ยที่น้อยที่สุด  และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว
รีวิวฉบับเต็ม AIA Issara Plus (Unit Linked)...คลิก

 

AIA CI Plus (Rider)
เบี้ยต่อปีแค่หลักพัน คุ้มครองชีวิต และ 44โรคร้ายแรง 1 ล้านบาท

 ตัวอย่าง เพศ และ อายุเพศชายเพศหญิง 
อายุ 31-35 ปีอายุ 41-45 ปีอายุ 31-35 ปีอายุ 41-45 ปี
 ทุนประกันชีวิต1,000,000 บาท ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 80 ปี
 เบี้ยประกันปีละ3,84010,1903,5306,380
 มูลค่ากรมธรรม์ไม่มีมูลค่า เพราะเป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง ปีต่อปี

เบี้ยประกัน ต่อทุนประกันชีวิต (คะแนน 10/10)
เป็นเบี้ยจ่ายทิ้งแค่หลักพันต่อปี ต่อความคุ้มครอง 1 ล้านบาท กรณีเสียชีวิต หรือตรวจพบ 44 โรคร้ายแรง

มูลค่ากรมธรรม์ / มูลค่าหน่วยลงทุน (คะแนน 9/10)
ไม่มีมูลค่ากรมธรรม์ เพราะเป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง เหมาะใช้คุ้มครองชีวิตช่วงระยะเวลา 2-10 ปี

แบบประกันนี้ เหมาะกับใคร?
เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างทุนประกันชีวิตด้วยเบี้ยประกันที่น้อยที่สุด(ยอมจ่ายทิ้ง) ใช้เพื่อคุ้มครองหนี้สิน หรือ คุ้มครองรายได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 2-10 ปี
รีวิวฉบับเต็ม AIA CI Plus (Rider)...คลิก

 

สรุป เปรียบเทียบ

รีวิว เปรียบเทียบ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท


เอกสารเพิ่มเติม

 

สอบถาม / รับข้อเสนอพิเศษ

      Line @iAgencyAIA

 

บทความโดย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้