รีวิว ประกันโรคร้ายแรง และ ชดเชยรายได้ เอไอเอ ปี 2567 / 2024

ประโรคร้ายแรง ชดเชย รายได้ เอไอเอ

รีวิว ประกันโรคร้ายแรง และ ประกันชดเชยรายได้ เอไอเอ ปี 2567 / 2024

บทความนี้ ผมจัดทำมาเพื่อให้ ผู้ที่สนใจวางแผนประกันโรคร้ายแรง และ ประกันชดเชยรายได้ ของ เอไอเอ ว่ามีกี่แบบ แบบไหนดี แต่ละแบบมีความคุ้มครองแตกต่างกันอย่างไร  เพื่อให้มาใช้เปรียบเทียบกันง่ายๆครับ

 

1. ประกันชดเชยโรคร้ายแรง

ประกันชดเชยโรคร้ายแรง เป็นประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรมีโดยเฉพาะในช่วงวัยทำงาน เพราะถ้าเกิดเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงในช่วงนี้ จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อฐานะทางการเงิน โดยประกันโรคร้ายแรงจะจ่ายเงินก้อนชดเชยให้ผู้ทำประกัน เมื่อตรวจพบเป็นโรคร้ายแรง ตามทุนประกันที่ได้ทำไว้  ซึ่งทุนประกันหลักล้าน มีค่าเบี้ยแค่หลักพันเท่านั้นเอง (อายุวัยทำงาน)

โดยแผน ประกันโรคร้ายแรง ของ เอไอเอ จะมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ หลักๆ ดังนี้ครับ

1. AIA CI Plus
ประกันโรคร้ายแรง ราคาประหยัดที่สุดของ เอไอเอ ให้ความคุ้มครอง แบบ เจอ จ่าย จบ โดยจะจ่ายชดเชยให้เต็มทุนประกัน 100% แล้วสิ้นสุดสัญญา กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง หรือ เสียชีวิต
ดูตารางเปรียบเทียบ...คลิก

2. AIA Multi-Pay CI
ทุกวันนี้ผู้ที่เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง มีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีโอกาสเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ หรืออาจกลับมาเป็นโรคร้ายเดิมซ้ำ AIA Multi-Pay CI จึงเกิดมาเพื่อให้ความคุ้มครอง โรคร้ายแรงทุกระยะ ที่ให้ความคุ้มครองต่อเนื่องกรณี ตรวจพบโรคร้ายแรงอื่นๆ รวมถึงการกลับมาเป็นซ้ำ (เจอ จ่าย หลายจบ) โดยมีจุดเด่นที่ หากเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรงแล้ว จะได้รับการยกเว้นชำระเบี้ยประกันตลอดสัญญา และ คุ้มครองต่อไปจนถึงอายุ 99 ปี
ดูตารางเปรียบเทียบ...คลิก

3. AIA CI Super Care
ประกัน โรคร้ายแรง ทุกระยะ เจอ จ่าย จบ แบบไม่จ่ายทิ้ง เลือกแผนส่งเบี้ย 10 หรือ 20 ปี คุ้มครองชีวิต และ โรคร้ายแรงทุกระยะถึงอายุ 99 ปี
AIA CI Super Care ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนเบี้ยประกันโรคร้ายแรงในระยะยาว เพราะประกันโรคร้ายแรงแบบเบี้ยจ่ายทิ้งปกติเมื่ออายุเยอะมากขึ้น เบี้ยประกันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก และ ทำให้ลูกค้าไม่อยากส่งเบี้ยประกันโรคร้ายแรงต่อ AIA CI Super Care จึงมาช่วยตอบโจทย์ปัญหานี้ในระยะยาว ยิ่งวางแผนเร็วเบี้ยประกันก็ยิ่งถูก คุ้มครองนานกว่า และ ไม่เป็นเบี้ยทิ้ง
ดูตารางเปรียบเทียบ...คลิก

เปรียบเทียบ ประกันโรคร้ายแรง เอไอเอ

 แบบประกันสุขภาพ เอไอเอ1. AIA
CI Plus
2. AIA
Multi-Pay CI
3. AIA
CI Super Care
 ประเภทสัญญาสัญญาเพิ่มเติม
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันชีวิต
แบบตลอดชีพ
 อายุรับทำประกัน15วัน-70 ปี15วัน-70 ปี15วัน-65 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 80 ปีถึงอายุ 99 ปีถึงอายุ 99 ปี
 ทุนประกันขั้นต่ำ100,000100,000200,000
 ผลประโยชน์ ความคุ้มครองเจอ จ่าย จบเจอ จ่าย หลายจบเจอ จ่าย จบ
 ตรวจพบ โรคร้ายแรง ระดับต้น - ปานกลางไม่คุ้มครองจ่ายทุนประกัน 40%
สูงสุด 5 ครั้ง รวม 200%
จ่ายทุนประกัน 20%
 ตรวจพบ โรคร้ายแรง ระดับรุนแรงจ่ายทุนประกัน 100%
แล้วสิ้นสุดสัญญา
จ่ายทุนประกัน 100%
สูงสุด 6 ครั้ง รวม 600%
จ่ายทุนประกัน 100%
แล้วสิ้นสุดสัญญา
 กรณีเสียชีวิตจ่ายทุนประกัน 100%จ่ายทุนประกัน 100%
หักเงินชดเชยโรคร้ายแรง
ที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
จ่ายทุนประกัน 100%
 รวมผลประโยชน์สูงสุด100% จากทุนประกัน800% จากทุนประกัน100% จากทุนประกัน
 ผลประโยชน์ ความคุ้มครองพิเศษ
 ยกเว้นการชำระเบี้ย 
 กรณีตรวจพบโรคร้ายแรง ระดับรุนแรง

จ่ายทุนประกัน

แล้วสิ้นสุดสัญญา

จ่ายทุนประกัน
ได้รับการยกเว้นชำระเบี้ย
และ คุ้มครองต่อไป
จนถึงอายุ 99 ปี

จ่ายทุนประกัน

แล้วสิ้นสุดสัญญา
 ความคุ้มครองการกลับมาเป็นซ้ำ โรคเดิม
  
 AIA Vitality พร้อมส่วนลดเบี้ยประกันปีแรกสูงสุด 10%
 เบี้ยปีต่ออายุสูงสุด 25% และ อื่นๆ...คลิก
 จุดเด่นเบี้ยถูกตรวจพบโรคร้ายระดับรุนแรง
ได้ยกเว้นเบี้ยประกัน
ตลอดสัญญา
เบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง
ส่งเบี้ยครบแล้ว
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 เบี้ยประกันมาตรฐาน เริ่มต้น รายปีAIA CI Plus
ทุนประกัน 100,000
AIA Multi-Pay CI
ทุนประกัน 100,000
AIA CI Super Care
ทุนประกัน 200,000
 กรณี เด็กชาย อายุ 0-5 ขวบ
 กรณี เด็กหญิง อายุ 0-5 ขวบ
262
227
396
353
4,440
4,084
 กรณี เพศชาย อายุ 31-35 ปี
 กรณี เพศหญิง อายุ 31-35 ปี
384
353
578
584
7,540
6,928
 กรณี เพศชาย อายุ 41-45 ปี
 กรณี เพศหญิง อายุ 41-45 ปี
1019
638
1,547
930
9,330
8,726
 รายละเอียดเพิ่มเติม ---> คลิก อ่านรีวิวอ่านรีวิว
AIA CI Plus
อ่านรีวิว
AIA Multi-Pay CI
อ่านรีวิว
AIA CI Super Care

 

2. ประกันชดเชยรายได้

แนวคิดของประกันชดเชยรายได้คือ การได้รับเงินชดเชยรายได้จากการที่เราไม่ได้ไปทำงาน เนื่องด้วยอยู่ระหว่างการรักษาจากการเจ็บป่วย โดยจะจ่ายชดเชยผลประโยชน์ให้เป็นจำนวนวัน

AIA HB Extra
ให้ความคุ้มครองจ่ายชดเชยพิเศษ นอกเหนือจากการเข้ารักษาทั่วไป ในกรณี มียากลับบ้าน Day Case ผ่าตัด และ รักษาโรคร้ายแรง และสามารถต่อสัญญาให้คุ้มครองยาวถึงอายุ 80 ปี

ตารางเบี้ย ประกันชดเชยรายได้ AIA HB Extra

 ตัวอย่าง ค่าชดเชย AIA HB Extraแผน
1000
แผน
2000
แผน
3000
แผน
4000
แผน
5000
 อายุรับทำประกัน15วัน - 70ปี ต่ออายุได้ถึง 79ปี
หรือ จนแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ
 จ่ายชดเชย กรณีทั่วไป
 เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (รวม Day Case)
1,000
ต่อวัน
2,000
ต่อวัน
3,000
ต่อวัน
4,000
ต่อวัน
5,000
ต่อวัน
 กรณี มีค่ายากลับบ้าน
 จ่ายชดเชยพิเศษอีก 1 เท่า
 ต่อการเข้ารักษาตัวแต่ละครั้ง
1,0002,0003,0004,0005,000
 กรณี มีการรักษาโดยการผ่าตัด
 จ่ายชดเชยพิเศษอีก 5 เท่า
 ต่อการเข้ารักษาตัวแต่ละครั้ง
5,00010,00015,00020,00025,000
 กรณี เข้ารักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง
 จ่ายชดเชยพิเศษอีก 25 เท่า
 ต่อการเข้ารักษาตัวแต่ละครั้ง
25,00050,00075,000100,000125,000
 สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี!
 AIA Vitality
 พร้อมส่วนลดเบี้ยประกัน และอื่นๆ...คลิก
ส่วนลดเบี้ยประกันปีแรกสูงสุด 5% ปีต่ออายุสูงสุด 15%
 ตัวอย่าง เบี้ยประกันสุขภาพมาตรฐาน รายปี
 เบียประกันรายปี เพศ ชาย  อายุ 30 ปี
 เบี้ยประกันรายปี เพศ หญิง อายุ 30 ปี
2,100
2,800
4,200
5,600
6,300
8,400
8,400
11,200
10,500
14,000
 เบียประกันรายปี เพศ ชาย  อายุ 50 ปี
 เบี้ยประกันรายปี เพศ หญิง อายุ 50 ปี
2,900
3,700
5,800
7,400
8,700
11,100
11,600
14,800
14,500
18,500
 รายละเอียดเพิ่มเติม ---> คลิก อ่านรีวิวอ่านรีวิว AIA HB Extra...คลิก

เอกสารเพิ่มเติม

 

สอบถาม / รับข้อเสนอพิเศษ

      Line @iAgencyAIA

 

บทความโดย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้