รีวิว เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ เด็ก และ ลูกน้อย เอไอเอ ปี 2567 / 2024

รีวิว เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพเด็ก เอไอเอ

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก และ ลูกน้อย เอไอเอ ปี 2567 / 2024

"ประกันสุขภาพเด็ก" ที่ไหนดี เพื่อเปรียบเทียบ ให้ลูกน้อย แผนไหนคุ้ม แผนไหนดี บทความนี้มีคำตอบ รีวิว อัพเดทประกันสุขภาพเด็ก เอไอเอ ล่าสุด ปี 2566 / 2023

 

ประกันสุขภาพเด็ก และ ลูกน้อย เอไอเอ
มีทั้งแบบ แยกวงเงิน และ เหมาจ่าย

เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เด็ก และ ลูกน้อย

คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล แยกประเภทวงเงิน

AIA H&S Extra (New Standard)
ประกันสุขภาพเด็กราคาประหยัดที่สุด คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แบบแยกประเภทวงเงิน และ มีความคุ้มครอง OPD เป็นแบบวงเงินต่อปี ผลประโยชน์พิเศษเอ็กซ์ตร้า มีเงินคืน กรณีไม่เคลมในรอบปีกรมธรรม์

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย

AIA Health Saver
ประกันสุขภาพเด็กราคาประหยัด ที่ยังคงให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย สูงสุด 5 แสนบาทต่อปี ช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย และ มีความคุ้มครอง OPD ให้ด้วย

AIA Health Saver UDR
ประกันสุขภาพเด็ก แบบเบี้ยคงที่ และ ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง ราคาประหยัด ที่ยังคงให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย สูงสุด 5 แสนบาทต่อปี ช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย และ มีความคุ้มครอง OPD ให้ด้วย

AIA Health Happy UDR
ประกันสุขภาพ แบบเบี้ยคงที่ และ ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้งสุดคุ้ม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย สูงสุด 25 ล้านบาทต่อปี

 

ตารางเปรียบเทียบ ประกันสุขภาพเด็ก และ ลูกน้อย เอไอเอ

 แบบประกันสุขภาพ เอไอเอ1. AIA
H&S Extra
2. AIA
Health Saver
2.1 AIA
Health Saver UDR
3. AIA
Health Happy UDR
 ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแยกวงเงินเหมาจ่ายตามจริงเหมาจ่ายตามจริงเหมาจ่ายตามจริง
 อายุรับทำประกัน15วัน-75 ปี15วัน-75 ปี15วัน-75 ปี15วัน-75 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปีถึงอายุ 99 ปีถึงอายุ 99 ปีถึงอายุ 99 ปี
 วงเงินความคุ้มครองต่อปี แยกวงเงิน
(มีทั้งหมด 5 แผน)
2 แสนบาท
3 แสนบาท
4 แสนบาท
5 แสนบาท
2 แสนบาท
3 แสนบาท
4 แสนบาท
5 แสนบาท
 1 ล้านบาท
 5 ล้านบาท
15 ล้านบาท
25 ล้านบาท
 ผลประโยชน์ กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD)

หมวดที่ 1:

 1.ค่าห้อง 2.ค่าอาหาร 3.ค่าบริการโรงพยาบาลแยกวงเงิน
1,500 - 4,500
(มีทั้งหมด 5 แผน)
1,500
2,000
3,000
4,000
1,500
2,000
3,000
4,000
1,500
3,000
6,000
9,000
 4.ค่าบริการพยาบาลแยกวงเงินแยกวงเงิน
แยกวงเงินจ่ายตามจริง
 5.ค่าห้อง ICU2 เท่าจากค่าห้อง6 เท่าจากค่าห้อง6 เท่าจากค่าห้องจ่ายตามจริง
หมวดที่ 2: ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา บริการโลหิต
 ค่ายา
 และ ค่าบริการพยาบาล
แยกวงเงินแยกวงเงิน
แยกวงเงินจ่ายตามจริง
 ค่ายากลับบ้าน1,000 ต่อครั้ง5,000 ต่อครั้ง5,000 ต่อครั้ง20,000 ต่อครั้ง
(เฉพาะแผน
25 ล้าน
จ่ายตามจริง)
หมวดที่ 3: ค่าแพทย์ตรวจเพื่อรักษาแยกวงเงิน
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงแยกวงเงิน
หมวดที่ 4: ค่าห้องผ่าตัด และ ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดแยกวงเงินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดที่ 5: การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน 
 (Day Surgery)
แยกวงเงินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
 ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6: ค่าตรวจวนิจฉัย ก่อน/หลัง เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน
 ภายใน 30 (เช่น X-Ray, ฉีดสี, MRI, ฯลฯ)
แยกวงเงินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดที่ 7: อุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
แยกวงเงินแยกวงเงินแยกวงเงินจ่ายตามจริง
หมวดที่ 8: ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 หลังการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง
จ่ายตามจริง (2ครั้ง)ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองจ่ายตามจริง (2ครั้ง)
หมวดที่ 9-11: ค่าล้างไต บำบัดรักษาโรคมะเร็งแยกวงเงินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดที่ 12: ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินแยกวงเงินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดที่ 13: การผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)
แยกวงเงินแยกวงเงินแยกวงเงินจ่ายตามจริง
 ผลประโยชน์ และ สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี!
 ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก OPD︎︎ ✔เฉพาะ
แผน 4 และ 5 แสน
เฉพาะ
แผน 4 และ 5 แสน
เฉพาะ
แผน 25 ล้าน
 กรณีป่วยโรคร้ายแรง (6โรค)แยกวงเงิน
เพิ่มวงเงินจ่ายตามจริง 2เท่า
(รวม 4 รอบปีกรมธรรม์)
 เงินคืนกรณีไม่เคลมในรอบปีกรมธรรม์︎✔ X X
 ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ New Health Standard...คลิกไม่เพิ่มเบี้ยลูกค้ารายบุคคลเนื่องจากการเคลม และ อื่นๆ...คลิก
 จุดเด่นประหยัดสุด มี OPD
ปีไหนไม่เคลม มีเงินคืน
เหมาจ่าย มี OPD
แบบประหยัด
เหมาจ่าย มี OPD
เบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง
เหมาจ่ายสุดคุ้ม
เบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง
 เบี้ยประกันมาตรฐาน เริ่มต้น รายปี
 กรณี เด็กชาย อายุ 15 วัน - 5 ปี
 กรณี เด็กหญิง อายุ 15 วัน - 5 ปี
21,450
20,700
29,900
27,300
อยู่ระหว่างจัดทำเนื้อหา70,000
70,000
 กรณี เด็กชาย อายุ 11-15 ปี
 กรณี เด็กหญิง อายุ 11-15 ปี
9,290
8,660
10,100
8,500
อยู่ระหว่างจัดทำเนื้อหา 60,000
60,000
 รายละเอียดเพิ่มเติม ---> คลิกอ่านรีวิวรายละเอียด
AIA H&S Extra
...คลิก
รายละเอียด
AIA Health Saver
...คลิก
อยู่ระหว่างจัดทำเนื้อหา รายละเอียด
AIA Health Happy UDR
...คลิก

เอกสารเพิ่มเติม

 

สอบถาม / รับข้อเสนอพิเศษ

 

บทความโดย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้