รีวิว เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ เอไอเอ ปี 2567 / 2024

เปรียบเทียบประกันสุขภาพ เอไอเอ

รีวิว ประกันสุขภาพ เอไอเอ ปี 2567 / 2024

บทความนี้ ผมจัดทำมาเพื่อให้ ผู้ที่สนใจวางแผนประกันสุขภาพ ได้เห็นถึงความแตกต่าง ของแผนประกันสุขภาพ เอไอเอ แต่ละแบบ เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบ และ ตัดสินใจเลือกแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น สามารถดูรายละเอียด และ ตารางสรุปได้เลยครับ

 

ประกันสุขภาพ เอไอเอ
มีทั้งแบบ แยกวงเงิน และ เหมาจ่ายตามจริง

เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย เอไอเอ

คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล แยกประเภทวงเงิน

1. AIA H&S Extra (New Standard)
ประกันสุขภาพราคาประหยัดที่สุด คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แบบแยกประเภทวงเงิน และ มีความคุ้มครอง OPD เป็นแบบวงเงินต่อปี พร้อมผลประโยชน์พิเศษเอ็กซ์ตร้า มีเงินคืน กรณีไม่เคลมในรอบปีกรมธรรม์

แบบคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย 

2. AIA Health Saver
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย สูงสุด 5 แสนบาทต่อปี ช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

3. AIA Health Happy
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย สูงสุด 25 ล้านบาทต่อปี คุ้มครอง อุ่นใจ เหมา เบิ้ล คุ้ม

4. AIA Health Happy UDR
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA Health Happy แบบเบี้ยคงที่ และ ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้งสุดคุ้ม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย สูงสุด 25 ล้านบาทต่อปี คุ้มครอง อุ่นใจ เหมา เบิ้ล คุ้ม

5. AIA Infinite Care (New Standard)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย คุ้มครองทั่วโลก สูงสุด 120 ล้านบาทต่อปี มั่นใจ คุ้มครอง ทุกระดับการรักษา

 

ตารางเปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ เอไอเอ

 แบบประกันสุขภาพ เอไอเอ1. AIA
H&S Extra
2. AIA
Health Saver
3. AIA
Health Happy
3.1 AIA
Health Happy UDR
4. AIA
Infinite Care
 ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแยกวงเงินเหมาจ่ายตามจริงเหมาจ่ายตามจริงเหมาจ่ายตามจริงเหมาจ่ายตามจริง
 อายุรับทำประกัน15วัน-75 ปี15วัน-75 ปี6-75 ปี6-75 ปี18-75 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปีถึงอายุ 99 ปีถึงอายุ 99 ปีถึงอายุ 99 ปีถึงอายุ 99 ปี
 วงเงินความคุ้มครองต่อปี แยกวงเงิน
(มีทั้งหมด 7 แผน)
2 แสนบาท
3 แสนบาท
4 แสนบาท
5 แสนบาท
 1 ล้านบาท
 5 ล้านบาท
15 ล้านบาท
25 ล้านบาท
 1 ล้านบาท
 5 ล้านบาท
15 ล้านบาท
25 ล้านบาท
60 ล้านบาท
120 ล้านบาท
 ผลประโยชน์ กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD)

หมวดที่ 1:

 1.ค่าห้อง 2.ค่าอาหาร 3.ค่าบริการโรงพยาบาลแยกวงเงิน
(มีทั้งหมด 7 แผน)
1,500
2,000
3,000
4,000
1,500
3,000
6,000
9,000
1,500
3,000
6,000
9,000
12,000
25,000
 4.ค่าบริการพยาบาลแยกวงเงินแยกวงเงิน
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
 5.ค่าห้อง ICU2 เท่าจากค่าห้อง6 เท่าจากค่าห้องจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดที่ 2: ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา บริการโลหิต
 ค่ายา
 และ ค่าบริการพยาบาล
แยกวงเงินแยกวงเงิน
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
 ค่ายากลับบ้าน1,000 ต่อครั้ง5,000 ต่อครั้ง20,000 ต่อครั้ง
(เฉพาะแผน
25 ล้าน
จ่ายตามจริง)
20,000 ต่อครั้ง
(เฉพาะแผน
25 ล้าน
จ่ายตามจริง)
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 3: ค่าแพทย์ตรวจเพื่อรักษาแยกวงเงินจ่ายตามจริงแยกวงเงิน
แยกวงเงินจ่ายตามจริง
หมวดที่ 4: ค่าห้องผ่าตัด และ ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดแยกวงเงินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดที่ 5: การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน 
 (Day Surgery)
แยกวงเงินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6: ค่าตรวจวนิจฉัย ก่อน/หลัง เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน
 ภายใน 30 (เช่น X-Ray, ฉีดสี, MRI, ฯลฯ)
แยกวงเงินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดที่ 7: อุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
แยกวงเงินแยกวงเงินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดที่ 8: ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 หลังการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง
ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองจ่ายตามจริง (2ครั้ง)จ่ายตามจริง (2ครั้ง)15 ครั้งต่อปี และไม่
เกินวงเงินผู้ป่วยนอก
หมวดที่ 9-11: ค่าล้างไต บำบัดรักษาโรคมะเร็งแยกวงเงินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดที่ 12: ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินแยกวงเงินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดที่ 13: การผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)
แยกวงเงินแยกวงเงินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ผลประโยชน์ และ สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี!
 ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD)︎ ✔︎เฉพาะ
แผน 4 และ 5 แสน
เฉพาะ
แผน 25 ล้าน
เฉพาะ
แผน 25 ล้าน
40,000 ต่อปี
120,000 ต่อปี
 กรณีป่วยโรคร้ายแรง (6โรค)แยกวงเงินตามปกติเพิ่มวงเงินเหมาจ่ายตามจริง 2เท่า
(รวม 4รอบปีกรมธรรม์)

 
 เงินคืนกรณีไม่เคลมในรอบปีกรมธรรม์︎ ✔XXX
 AIA Vitality พร้อมส่วนลดเบี้ยประกันปีแรกสูงสุด 5%
 เบี้ยปีต่ออายุสูงสุด 15% และ อื่นๆ...คลิก
︎ ✔ ✔ ✔  ✔︎ ✔
 ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ New Health Standard...คลิกไม่เพิ่มเบี้ยลูกค้ารายบุคคลเนื่องจากการเคลม และ อื่นๆ...คลิก
 จุดเด่นประหยัดสุด มี OPD
ปีไหนไม่เคลม มีเงินคืน
เหมาจ่าย มี OPD
ราคาประหยัด
เหมาจ่าย ตามจริง
คุ้มครอง เหมา เบิ้ล คุ้ม
เหมาจ่ายสุดคุ้ม
เบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง
คุ้มครองครอบคลุม
ทุกระดับการรักษา
 เบี้ยประกันมาตรฐาน เริ่มต้น รายปี
 กรณี เพศชาย อายุ 31-35 ปี
 กรณี เพศหญิง อายุ 31-35 ปี
7,060
9,170
7,500
9,200
15,100
18,400
60,000
65,000
48,600
53,700
 กรณี เพศชาย อายุ 51-55 ปี
 กรณี เพศหญิง อายุ 51-55 ปี
10,890
13,790
15,400
15,500
28,300
28,500
อายุมากกว่า 40 ปี
ไม่แนะนำให้ซื้อแผนนี้
106,920
126,060
 รายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียด
AIA H&S Extra
...คลิก
รายละเอียด
AIA Health Saver
...คลิก
รายละเอียด
AIA Health Happy
...คลิก
รายละเอียด
AIA 
Health Happy UDR
...คลิก
รายละเอียด
AIA Infinite Care
...คลิก

เอกสารเพิ่มเติม

 

สอบถาม / รับข้อเสนอพิเศษ

      Line @iAgencyAIA

 

บทความโดย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้