ผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต เอไอเอ

ประกันชีวิต เพื่อความคุ้มครอง

AIA ตลอดชีพ 20 Pay Life (Non Par) (20/99)AIA ตลอดชีพ 10&15 Pay Life (Non Par) (10&15/99)AIA ตลอดชีพ CI Super Care โรคร้ายแรงตลอดชีพ 10&20/99AIA Issara Plus (Unit Linked)AIA 20 Pay Linked ตลอดชีพ 20/99 (ยูนิต ลิงค์)

เน้น คุ้มครองชีวิต

AIA 20 Pay Life (Non-Par)
แบบตลอดชีพ 20/99

ส่งเบี้ย  20 ปี
คุ้มครองชีวิต ถึงอายุ 99 ปี 
ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง

เน้น คุ้มครองชีวิต  

AIA 10&15 Pay Life (Non-Par)
แบบตลอดชีพ 10&15/99

เลือกแผน ส่งเบี้ย 10, 15 ปี
คุ้มครองชีวิต ถึงอายุ 99 ปี 
ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง

คุ้มครองชีวิต และ โรคร้ายแรง

AIA CI Super Care 10&20/99
โรคร้ายแรงทุกระยะ ตลอดชีพ

เลือกแผนส่งเบี้ย 10, 20 ปี
คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง ถึงอายุ 99 ปี 
ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง

เน้น คุ้มครองชีวิต (ลงทุน) 

AIA Issara Plus (Unit-Lnked)
เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

เน้นความคุ้มครองชีวิต และ ทุพลภาพ
ปรับ เพิ่ม - ลด ทุนประกัน ได้อิสระ
พร้อมโอกาสจากการลงทุน

 เน้น คุ้มครองชีวิต (ลงุทน)

AIA 20 Pay Link
แบบตลอดชีพ 20/99 (ยูนิต ลิงค์)

ส่งเบี้ย  20 ปี
คุ้มครองชีวิต ถึงอายุ 99 ปี 
พร้อมโอกาสจากการลงทุน

ประกันชีวิต เพื่อการสะสมทรัพย์

ประกันชีวิต ควบการลงทุน (Unit Linked)

AIA Issara Plus (Unit Linked)AIA 20 Pay Linked ตลอดชีพ 20/99 (ยูนิต ลิงค์)AIA Smart Select สะสมทรัพย์ (Unit Linked)AIA Health Happy UDR ประกันสุขภาพแบบเบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง

 เน้น คุ้มครองชีวิต (ลงทุน)

AIA Issara Plus (Unit-Lnked)
เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

น้นความคุ้มครองชีวิต และ ทุพลภาพ
ปรับ เพิ่ม - ลด ทุนประกัน ได้อิสระ
พร้อมโอกาสจากการลงทุน

 เน้น คุ้มครองชีวิต (ลงทุน) 

AIA 20 Pay Link (Unit Linked)
แบบตลอดชีพ 20/99 (ยูนิต ลิงค์)

ส่งเบี้ย  20 ปี
คุ้มครองชีวิต ถึงอายุ 99 ปี 
พร้อมโอกาสจากการลงทุน

สะสมทรัพย์ (ลงทุน) 

AIA Smart Select (Unit Linked)
เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค์)

ส่งเบี้ยเริ่มต้น  10 ปี
เน้นเก็บออม มีความคุ้มครองชีวิต
พร้อมโอกาสจากการลงทุน

สุขภาพ แบบสะสมทรัพย์ (ลงทุน)

Health Happy UDR (Unit Linked)
ประกันสุขภาพ แบบเบี้ยคงที่

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เบี้ยคงที่ (ยูนิต ลิงค์)
หมดกังวลเรื่องเบี้ยประกันสุขภาพในอนาคต
ประหยัดค่าเบี้ยประกันสุขภาพได้เป็นล้าน

ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล

AIA Health Happy ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เหมา เบิ้ล คุ้มAIA Health Happy UDR ประกันสุขภาพแบบเบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้งAIA_Health Saver_คุ้มกว่าที่เคยเจอ เซฟเวอร์ทั่วไทยAIA H&S Extra ประกันสุขภาพราคาประหยัด (มีOPD)

รักษาพยาบาล เหมาจ่าย

AIA Health Happy
คุ้มครองเหมาจ่าย เหมา เบิ้ล คุ้ม

ประกันสุขภาพ เหมาจ่ายตามจริง
มารตฐานใหม่ (New Health Standard)
ที่ขายดีที่สุด ของ เอไอเอ

รักษาพยาบาล เหมาจ่าย (ลงทุน)

Health Happy UDR (Unit Linked)
คุ้มครองเหมาจ่าย แบบเบี้ยคงที่

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เบี้ยคงที่ (ยูนิต ลิงค์)
หมดกังวลเรื่องเบี้ยประกันสุขภาพในอนาคต
ประหยัดค่าเบี้ยประกันสุขภาพได้เป็นล้าน

รักษาพยาบาล เหมาจ่าย

 AIA Health Saver
คุ้มครองเหมาจ่าย ราคาประหยัด

เหมาจ่ายตามจริง ราคาประหยัด
คุ้มครอง OPD
มาตรฐานใหม่ (New Health Standard)

รักษาพยาบาล แยกวงเงิน

AIA H&S Extra (New Standard)
คุ้มครองแยกวงเงิน ราคาประหยัด

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แยกประเภท
คุ้มครอง OPD ปีไหนไม่เคลม คืนเบี้ย
มาตรฐานใหม่ (New Health Standard)

ประกันสุขภาพ ค่าชดเชย และ โรคร้ายแรง

AIA HB Extra ประกันชดเชยรายได้AIA_Multi-Pay CI_ประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย หลายจบAIA ตลอดชีพ CI Super Care โรคร้ายแรงตลอดชีพ 10&20/99AIA CI Plus คุ้มครองชีวิต และ 44โรคร้ายแรง

 ชดเชย รายได้

 AIA HB Extra
ประกันชดเชยรายได้ เอ็กซ์ตร้า

ชดเชยรายได้ แบบเอ็กซ์ตร้า
กรณี นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
(รวมถึงกรณี Day Case)

 ชดเชย โรคร้ายแรง ทุกระยะ

AIA Multi-Pay CI
ประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย หลายจบ

เจอ จ่าย หลายจบ ทุกระยะโรคร้าย
ระยะต้น-ปานกลาง จ่าย 40% (5 ครั้ง)
ระยะรุนแรง จ่าย 100% (6 ครั้ง)

คุ้มครองชีวิต และ โรคร้ายแรง 

AIA CI Super Care 10&20/99
โรคร้ายแรงทุกระยะ ตลอดชีพ

เลือกแผนส่งเบี้ย 10, 20 ปี
คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง ถึงอายุ 99 ปี 
ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง

ชดเชย โรคร้ายแรง 

AIA CI Plus
ประกันชีวิต และ โรคร้ายแรง ระยะสั้น

เจอ จ่าย จบ
เหมาะใช้คุ้มครองหนี้สิน 2-10 ปี 
เบี้ยเริ่มต้นต่อปี แค่หลักพัน

ประกันสุขภาพ สำหรับเด็ก

AIA Health Happy UDR ประกันสุขภาพเด็กแบบเบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้งประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย AIA Health Saver คุ้มกว่าที่เคยเจอ เซฟเวอร์ทั่วไทย(เด็ก)AIA H&S Extra ประกันสุขภาพราคาประหยัด (มีOPD) สำหรับเด็กAIA ตลอดชีพ CI Super Care โรคร้ายแรงตลอดชีพ 10&20/99 สำหรับเด็ก

 ค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย (ลงทุน)

AIA Health Happy - UDR
ประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย สุดคุ้ม

เลือกแผนส่งเบี้ย 15, 20 ปี
คุ้มครองสุขภาพลูกน้อย ถึงอายุ 85 ปี
 เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา และ ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง

ค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย

 AIA Health Saver
ประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย
คุ้มครอง OPD (แผน 3 และ 4)
มาตรฐานใหม่ (New Health Standard)

ค่ารักษาพยาบาล แยกวงเงิน 

 AIA H&S Extra (New Standard)
ประกันสุขภาพเด็ก ราคาประหยัด

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แยกประเภท
คุ้มครอง OPD ปีไหนไม่เคลม คืนเบี้ย
มาตรฐานใหม่ (New Health Standard)

คุ้มครองชีวิต และ โรคร้ายแรง 

AIA CI Super Care สำหรับเด็ก
โรคร้ายแรงทุกระยะ ตลอดชีพ

เลือกแผนส่งเบี้ย 10, 20 ปี
คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง ถึงอายุ 99 ปี 
สร้างหลักประกันให้ลูกน้อยตลอดชีพ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้